ทบทวนโอวาท วัดพระธรรมกาย (Th En Ch)

วัดพระธรรมกาย Wat Phra Dhammakaya โอกาสนี้ หลวงพ่อขออนุโมทนาบุญกับพระกองพันเนื้อนาบุญทุกๆรูป รวมทั้งทุกฝ่าย ทุกแผนก และสาธุชนผู้มีบุญที่ได้ร่วมกันสนับสนุนงานทุกท่าน ซึ่งในวันนี้ก็ได้บรรลุผล  ในภารกิจ ธรรมยาตรา ประกาศคุณบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันนี้เป็นวันแห่งชัยชนะชิตังเม รู้สึกปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีพระกองพันเนื้อนาบุญ ที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะแปรปรวนไปอย่างไร ก็ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อรับภารกิจนี้เป็นอย่างดี On this occasion, I would like to rejoice in your merit with all Dhammakayatra monks, the teams and all the lay people who supported the Dhammayatra Activities, to announce the virtue of the…

ทบทวนโอวาท วัดปากน้ำ (Th En Ch)

วัดปากน้ำ  สถานที่ทำวิชชา Paknam-Bhasicharoen Temple, the location where Luang Pu practiced Vijja Dhammakaya ทบทวนโอวาท Words of Wisdom น้อมรำลึกถึงวัดปากน้ำภาษีเจริญ  28 มกราคม 2564 To commemorate Paknam-Bhasicharoen Temple on 28 January 2022 วัดปากน้ำภาษีเจริญสถานที่ทำวิชา สู้รบปรบมือกับพญามาร Paknam-Bhasicharoen Temple the place where the Great Master and his experienced disciples practiced high meditation to fight against the Mara พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร เมื่อมาเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดปากน้ำภาษีเจริญ ท่านก็เป็นทั้งครูและนักเรียน เป็นครู ครูสอนสมาธิไปด้วย…

ทบทวนโอวาท วัดบางปลา (Th En Ch)

วัดบางปลา  สถานที่เผยแผ่ครั้งแรก ทบทวนโอวาท น้อมรำลึกถึงอนุสรณ์สถานบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 24 มกราคม 2564 The Bang-pla Memorial Hall, The first place of Dhammakaya Meditation Propagation at Bang-pla Temple Words of Wisdom In remembrance of the Bang-pla Memorial Hall, Bang Len District, Nakhon Pathom Province. 24 January 2021 อนุสรณ์สถานบางปลา  อำเภอบางเลน    จังหวัดนครปฐมแห่งนี้    เป็นสถานที่ที่เราได้ร่วมกันสถาปนา   เพื่อน้อมบูชาธรรม พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร เป็นการประกาศพระคุณ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และเมื่อท่านค้นพบแล้ว ก็ไม่เพียงเก็บไว้แต่เพียงส่วนตัว แต่ท่านยังได้เผยแผ่วิชาธรรมกาย ให้กับมวลมนุษยชาติ  …

ทบทวนโอวาท วัดโบสถ์บน (Th En Ch)

วัดโบสถ์บนบางคูเวียง สถานที่บรรลุธรรม Wat Bot Bon Bang Ku Viang: Site of Enlightenment ทบทวนโอวาท Sermon อนุสรณ์สถานวัดโบสถ์บนบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี  21 มกราคม 2564 Memorial of Wat Bot Bon, Bang Ku Viang, Nonthaburi Province (January 21st, 2021)   วันนี้เป็นวันดี   เป็นวันสว่าง  เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ที่เราได้มาพร้อมใจกัน กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร   ในอนุสรณ์สถาน วัดโบสถ์บนบางคูเวียง   อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี Today is an auspicious and radiant day. It is an important day in…

ทบทวนโอวาท วัดสองพี่น้อง (Th En Ch)

วัดสองพี่น้อง สถานที่บวช ทบทวนโอวาท วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 17 มกราคม 2564 Wat Song Phi Nong, Ordination Site of Luang Pu Wat Paknam Review the origins. Wat Song Phi Nong Suphanburi Province. January 17, 2021 เราได้มาร่วมกันธรรมยาตรา  สถาปนาอนุสรณ์สถาน  พระมงคลเทพมุนี  สด จันทสโร ในเส้นทางพระผู้ปราบมารทั้ง 7 แห่ง คือ 1 เริ่มต้นตั้งแต่ที่บังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของท่าน  ที่โลตัสแลนด์ ที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต  ณ.อนุสรณ์สถาน คลองบางนางแท่น  จังหวัดนครปฐม 3  ที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ  วัดสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ We…

ทบทวนโอวาท คลองบางนางแท่น (Th En Ch)

ทบทวนโอวาทอนุสรณ์สถาน คลองบางนางแท่น จังหวัดนครปฐม Sermon of Luang Pu’s Vow of Lifelong Ordnation at Khlong Bang Nang Taen 温习教诲——佛统府帮依叹河道 อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่นจังหวัดนครปฐมแห่งนี้  เป็นสถานที่ที่เราได้ร่วมกันสถาปนา  เพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร   เป็นการประกาศพระคุณผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในเส้นทางพระผู้ปราบมาร  ซึ่งคลองบางนางแท่นแห่งนี้ท่านได้ตั้งมโนปณิธานอธิษฐานจิตบวชตลอดชีวิต  ตอนอายุได้ 19 ปี  ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครั้งสำคัญ  พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร Khlong Bang Nang Taen Memorial, Nakhon Pathom Province is the location we have come to pay homage in honor of Luang Pu Wat Paknam, rediscoverer of Vijja Dhammakaya,…

ทบทวนโอวาท สถานที่เกิด (Th En Ch)

ทบทวนโอวาท    สถานที่เกิด 温习教诲    出生之地 อนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วันที่ 4 มกราคมพุทธศักราช 2563 帕蒙昆贴牟尼祖师纪念堂(2020年1月4日) อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี โลตัสแลนด์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร เป็นจุดที่สำคัญมาก  เพราะถ้าหากว่าไม่มีตรงจุดนี้  ก็จะไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมาร  เพราะสถานที่แห่งนี้คือที่บังเกิดรูปกายเนื้อของท่าน  และเสาที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเป็นเสาเรือนเกิดของท่าน โลกใบนี้กว้างใหญ่ไพศาล  แต่ละประเทศก็มีพื้นที่ตั้งเยอะและต่างก็เจริญรุ่งเรืองกันไปหมด แต่ท่านเลือกมาที่ตรงนี้ที่ประเทศไทย   แล้ว 70 กว่าจังหวัดท่านก็ไม่เลือก เลือกมาที่จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งทั้งจังหวัดนี้ก็กว้าง แต่ท่านเลือกมาที่อำเภอสองพี่น้อง  และอำเภอนี้ก็ไม่ใช่เล็กๆ  แต่ท่านก็เลือกที่สถานที่ตรงนี้ เลือกมาเกิดที่โลตัสแลนด์ เพราะฉะนั้น  ตรงนี้คือจุดเริ่มต้น  ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีที่อื่น เราก็คงไม่ต้องไปไหน  เพราะมีที่ตรงนี้จึงมีที่อื่น แล้วจึงมีวัดพระธรรมกาย  และการขยายงานไปทั่วโลกก็เริ่มต้นจากตรงนี้แล้วกว่าที่ท่านจะลงมาเกิดได้  พญามารกันนักกันหนา  ไม่ให้มาเกิดแต่ท่านก็มาเกิดได้ 素攀府宋披农县的帕蒙昆贴牟尼祖师纪念堂,正是当年降魔祖师出生之地。这个地方非常重要,因为如果没有这个地方,也就没有祖师的诞生。这个地方是祖师的色身诞生之地,矗立在那里的柱子正是当年老房子的梁柱。世界广阔无垠,许多国家幅员辽阔,繁荣昌盛,可是祖师却选择了泰国,而泰国有七十多个府,祖师却选在素攀府,素攀府也很大,但祖师却选在宋披农县,且这个县也不小,祖师偏偏选择在这个呈莲花状的地方出生。因此,这个地方是一个起始点,倘若没有这里,也就没有后来的一切,正因为有了这里,才有了之后的道场,包括法身寺,以及世界各地的弘法分院。祖师应现世间既罕有又难得,魔罗用尽一切办法来阻挠祖师的诞生。 ดังนั้นโลตัสแลนด์  แดนเกิดของพระผู้ปราบมาร  ที่ตรงนี้ไม่ธรรมดา เราโชคดีที่ได้ลุงหลอมเก็บเสาเรือนเกิดเอาไว้จนได้ตกทอดมาถึงรุ่นเรา เสานี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะ เสาอื่นถูกสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อจารึกประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆ   เช่นเสาอโศก  ที่สำหรับบันทึกเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  แต่นี่เสาเรือนเกิดของท่านจริงๆ …

บทพิธีกร วัดพระธรรมกาย+สร้างวัด (Th En)

บทเกริ่นนำ วันนี้วันที่ 30 มกราคม เราจะได้พร้อมเพรียงร่วมกันต้อนรับพระธรรมยาตรากันให้ปลื้มปีติใจกันอีกครั้ง คราวนี้พวกเราทุกคนมารวมใจน้อมรำลึกบูชาธรรมไปยังสถานที่สำคัญบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ลำดับที่ 7 ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่แห่งนั้นคือ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี Today, January 30th, in which we come together to pay respect in honor of the Great Master during the pilgrimage activities. This is the final pilgrimage site, the 7th location, of the Great Master Phra Mongkolthepmuni, Sodh Candasaro, Mara Vanquisher, which is here…

บทพิธีกร วัดพระธรรมกาย+สร้างวัด (Th Ch)

บทเกริ่นนำ วันนี้วันที่ 30 มกราคม เราจะได้พร้อมเพรียงร่วมกันต้อนรับพระธรรมยาตรากันให้ปลื้มปีติใจกันอีกครั้ง คราวนี้พวกเราทุกคนมารวมใจน้อมรำลึกบูชาธรรมไปยังสถานที่สำคัญบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ลำดับที่ 7 ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่แห่งนั้นคือ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี 各位善信,今天是1月30日。各位善信再次以清净、法喜之心来恭迎佛法巡礼比丘。这一次,我们一起来礼敬祖师圣地第七站——巴吞他尼府法身寺。 ต่อจากนี้ไป  ก็ขอให้พวกเราทุกท่านมาน้อมใจย้อนรำลึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีต เป็นช่วงเวลารอยต่อ ก่อนที่หลวงปู่ท่านจะมรณภาพสืบเนื่องมาจนถึงการสร้างวัดพระธรรมกาย และการนำเอาวิชชาธรรมกายที่หลวงปู่ท่านได้ค้นพบ เผยแผ่ไปทั่วโลก 接下来,请各位善信一起回顾:祖师圆寂之前,嘱咐詹老奶奶留在北榄寺,等待法身法门传人的到来;以及后来修建法身寺,并将祖师发掘的法身法门弘扬到全世界。   ก่อนที่หลวงปู่จะมรณภาพ  ท่านให้โอวาทกับศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลายคนว่า ให้เผยแผ่วิชชาธรรมกายต่อไป โดยไม่ย่อท้อจนกว่าจะสิ้นชีวิต ไม่ให้ไปไหน ให้อยู่ที่วัดปากน้ำ รอผู้ที่จะมาสืบทอดวิชชาธรรมกายในวันข้างหน้าต่อไป ดังนั้นหลังจากที่หลวงปู่วัดปากน้ำมรณภาพแล้ว ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลายคนพยายามรักษาปฏิปทาของท่านไว้อย่างมั่นคง ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านซึ่งเป็นมรดกสำคัญและล้ำค่าชิ้นสุดท้าย ในจำนวนนั้นมีอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และอุบาสิกาทองสุก สำแดงปั้น ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชชาธรรมกายมาจากหลวงปู่วัดปากน้ำอย่างเข้มข้น  ทั้งสองท่านได้ปฏิบัติตามคำสั่งของหลวงปู่วัดปากน้ำตลอดมา คือ  เป็นครูสอนธรรมะ เผยแผ่วิชชาธรรมกายอยู่ที่วัดปากน้ำเรื่อยมา ภายหลังอุบาสิกาทองสุกได้ละจากโลกไป อุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง หรือที่เหล่าลูกศิษย์ลูกหามักจะเรียกท่านว่า “คุณยาย” ได้ตระหนักและเคารพหลวงปู่อย่างยิ่ง จึงยึดมั่นและทุ่มเทสอนสมาธิ เผยแผ่วิชชาธรรมกาย อบรมขัดเกลาผู้ที่เข้ามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยความเมตตาและตั้งใจจริง เมื่อมีศิษย์ผู้ร่วมอุดมการณ์จำนวนหนึ่งแล้ว คุณยายจึงได้นำหมู่คณะมาสร้างบุญสถานไว้สำหรับรองรับผู้มีบุญบารมี และพร้อมที่จะดำเนินรอยตามปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำสืบไป ณ บริเวณท้องทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี…

บทพิธีกร วัดปากน้ำ+วัตรปฏิบัติหลวงปู่ (Th En)

สวัสดี ท่านผู้มีบุญทุกท่าน Hello and welcome หลายท่านเริ่มคุ้นหูกับคำว่า สาธุ สาธุ สาธุ คำว่า “สาธุ” เป็นคำดีมีความหมายว่า “อันว่าท่านทำดีแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสนับสนุน” คือสนับสนุนการทำคุณความดีของพระธรรมยาตราที่ท่านเชิดชูพระคุณ แสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แนะนำสั่งสอนดีแล้วและบูชาธรรมพระสงฆ์สาวกผู้ที่ทำตามจนกระทั่งค้นพบความสุขบรรลุธรรมตามรอยพระพุทธองค์ ในที่นี้หมายถึง พระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ฝึกฝนตนเองเป็นต้นแบบแห่งมหาปูชนียาจารย์นั่นเอง As many people are getting familiar in rejoicing with the merits with the phrase, “Sathu,” translated means, “we rejoice in your good deeds.” We support the virtues of the Dhammayatra monks who show their gratitude and display…