ประวัติหลวงปู่วัดปากน้ำ (Th En Ch)

ชีวประวัติพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร Biography of Luangpu The Great Master Phramongkolthepmuni (Sodh Candasaro) The Vanquisher of Mara 降魔尊者—帕蒙昆贴牟尼祖师(术.湛塔萨罗)传记     ชาติกำเนิดและชีวิตวัยเยาว์ Birth and Early Life 出生和家世   พระมงคลเทพมุนีท่านมีนามเดิมว่า สด มีแก้วน้อย เป็นบุตรของ นายเงิน มีแก้วน้อย และนางสุดใจ มีแก้วน้อย  เกิดเมื่อวันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2427 ในครอบครัวค้าขายข้าวสาร ณ หมู่บ้านเหนือ อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี The Great Master Phramongkolthepmuni was born as Sodh Mikaewnoi on…

การสร้างสันติภาพ เริ่มต้นที่ตัวเรา (Th En Ch)

เส้นทางสันติภาพ เริ่มจากสันติสุขที่ใจคุณ WORLD PEACE BEGINS WITH INNER PEACE       世界和平 源自个人的内在和平   ความสุข  คือสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต่างแสวงหาแม้จะมีนักปรัชญาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   ให้นิยามของความสุขไว้หลายแนวคิดหรือหลายทฤษฎี      แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความสงสัยใคร่รู้   ใคร่สัมผัส   หรือได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงของมนุษย์   หากเราลองมองย้อนมาที่ตัวของแต่ละบุคคลลแล้วจะพบว่า   เราทั้งหลายล้วนประกอบขึ้นด้วยส่วนที่เรียกว่า   “ร่างกาย”  และ “จิตใจ”  แม้กายจะเราได้รับการสนองให้ได้ดื่ม  ได้กิน  ได้สัมผัส ในสิ่งที่ดีที่สุด  แต่หากจิตใจยังวุ่นวายรุ่มร้อน   ก็ยากว่าเป็นความสุขที่แท้จริง   หรือแม้จิตใจจะได้รับความสนุกสนาน    เพลิดเพลินกับเรื่องราวหรือสิ่งอันเป็นเครื่องบันเทิงใจ   แต่หากร่างกายยังเจ็บยังคุกคามด้วยโรคภัย   ก็ยากจะเรียกว่าความสุขที่แท้จริงเช่นกัน แต่เมื่อใดที่เราได้เรียนรู้และปฏิบัติให้เกิดความสมดุลระหว่างกายและจิตใจ   มนุษย์จะสามารถค้นพบความสุขในตัวเองได้  และสามารถบอกกับตนเองว่าสิ่งนี้เองคือความสุขที่แท้จริง  และการที่มนุษยชาติทั้ง หลายได้พบกับความสุขที่แท้จริง  ได้พบกับความหมายของชีวิตที่สูงส่ง   สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม  ตลอดจนการได้พบกับสันติสุขภายในตนเองอย่างถาวรของประชาชนทั่วโลก  คือรากฐานแห่งสันติภาพอันป็นเป้าหมายที่หลวงพ่อธัมมชโยกำลังมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ปรากฎเป็นจริง Happiness is what all human beings seek. A philosopher can consider history up to the…

การบ้าน 10 ข้อ (Th En Ch)

การบ้าน 10 ข้อ (The 10 Homework for Meditation Practitioners) 十项功课     (ข้อ 1) เมื่อกลับไปถึงบ้าน เอาบุญไปฝากคนที่บ้าน (1). When you go home from the temple, bring the merit earned to all in the family. 回到家后,将所修的功德善行分享与家人。   (ข้อ 2) จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรม (2). Write down the result of your meditation practice. 记录每天的静坐经验结果。   (ข้อ 3) ก่อนนอน ให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด (3). Before…

ชีวประวัติหลวงพ่อทัตตชีโว (Th En Ch)

ชีวประวัติหลวงพ่อทัตตชีโว Short Biography of the Most Venerable Luang Por Dattajeevo 施命法师简介   หลวงพ่อทัตตชีโว มีนามเดิมว่า เผด็จ ผ่องสวัสดิ์ ถือกำเนิดในครอบครัวชาวไร่ในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ เวลา ๐ นาฬิกา ๓๐ นาที แต่ทางบ้านไปแจ้งเกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ โยมบิดาชื่อ นายสุน ผ่องสวัสดิ์ โยมมารดาชื่อ นางฮวย ผ่องสวัสดิ์ The Most Venerable Phrabhavanaviriyakhun (Luang Por Dattajeevo), formerly Mr. Padej Pongsawat, was born at half past midnight on Saturday,…

ประวัติหลวงพ่อธัมมชโย (Th En Ch)

ประวัติหลวงพ่อธัมมชโย ชาติภูมิ หลวงพ่อธัมมชโย มีนามเดิมว่า ไชยบูลย์ สุทธิผล ถือกำเนิดเมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2487 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีวอก เวลา 18.๐๐ น. ณ บ้านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ท่านเป็นบุตรของนายช่างใหญ่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นามว่าจรรยงค์ สุทธิผล กับคุณแม่จุรี สุทธิผล เมื่อตั้งครรภ์ในขณะที่ครอบครัวพำนักอยู่ที่จังหวัดพิจิตร คุณแม่จุรีฝันว่า หลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองพิจิตรกราบไหว้บูชา ได้นำเด็กที่มีลักษณะสวยงามมามอบให้ พร้อมกับกล่าวว่า “เด็กคนนี้เป็นลูกแก้วมาเกิด ขอให้เลี้ยงดูให้ดี จะเป็นที่พึ่งได้ในกาลต่อไปภายหน้า” และต่อมายังฝันอีกว่า ได้พบพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งในกองทราย ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อนำมาขัด พระพุทธรูปองค์นั้นก็เปล่งรัศมีส่องสว่างไปทั่วทั้งเมือง ความฝันของคุณแม่จุรีในครั้งนั้น ได้นำความปีติยินดีมาสู่สมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคุณพ่อจรรยงค์ผู้มีความตั้งใจว่า จะส่งเสริมทายาทคนแรกของท่านนี้ ให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตให้ถึงที่สุด เพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ผู้คนทั้งหลายได้ และในวันที่ท่านเกิด ญาติพี่น้องที่เคยโกรธเคืองกัน ไม่ไปมาหาสู่กันเป็นเวลานาน ได้หันหน้ามาคืนดีกัน ด้วยมีความชื่นชมยินดีในวันเกิดของหลานชายคนแรก การเกิดของท่าน จึงเป็นดั่งศุภนิมิตแห่งความสมานสามัคคี…

ข้อเตือนใจสำหรับกัลยาณมิตร ๑๐ ประการ (Th En Ch)

ข้อเตือนใจสำหรับกัลยาณมิตร ๑๐ ประการ ๑. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆว่า, เราเป็นกัลยาณมิตรแล้ว,อาการกิริยาใดๆของกัลยาณมิตร,เราต้องทำอาการกิริยานั้นๆ ๒. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆว่า,อาการกายวาจาอย่างอื่น,ที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้,ยังมีอยู่อีก,ไม่ใช่เพียงเท่านี้ ๓. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆว่า,เป้าหมายชีวิตของเรา,ที่จะเป็นกัลยาณมิตร,ให้กับตัวเองและผู้อื่น,สมบูรณ์เพียงไร ๔. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าเรามีหน้าที่อันสูงส่ง,แม้ว่าจะเกิดอุปสรรค,มากน้อยเพียงใด,เรจะอดทน,ปรับปรุงแก้ไข,ฟันฝ่าอุปสรรคนั้นๆ ๕. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าตัวของเราเอง,ติเตียนตัวของเราเอง,โดยศีลได้หรือไม่ ๖. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว,ติเตียนเรา,โดยศีลได้หรือไม่ ๗. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น ๘. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าเรามีกรรมเป็นของตัว,เราทำดี จักได้ดี,ทำชั่ว จักได้ชั่ว ๙. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าวันคืนล่วงไปๆ,บัดนี้เราทำอะไรอยู่ ๑๐. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าคุณวิเศษของเรา,มีอยู่หรือไม่,ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขิน,ในเวลาเพื่อนกัลยาณมิตรถาม,ในกาลภายหลัง   Ten Reflections for the Good Friend We good friends should often reflect that being a good friend, we should adopt the manner and conduct expected of a good…

ประโยชน์ ๑๐ ประการในการกำหนดพระวินัย (Th En Ch)

ประโยชน์ ๑๐ ประการในการกำหนดพระวินัย 1.เพื่อการรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2.เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ 3.เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก 4.เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 5.เพื่อป้องกันอาสวะอันจักบังเกิดในปัจจุบัน 6.เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต 7.เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 8.เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 9.เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 10.เพื่อถือตามพระวินัย   Why Did the Lord Buddha Decree the Monastic Discipline? He did it in order to keep the monks on the path of righteousness. He did it in order to intimidate monks who are not easily shamed. He did it in order…

ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ 10 อย่าง (Th En Ch)

ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ 10 อย่าง ๑. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว อาการกิริยาใดๆ ของสมณะ เราต้องทำอาการกิริยานั้นๆ ๒. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น เราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย ๓. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า อาการ กาย วาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีก ไม่ใช่เพียงเท่านี้ ๔. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ตัวของเราเองติเตียนตัวของเราเองโดยศีลได้หรือไม่ ๕. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว ติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ ๖. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น ๗. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตัว เราทำดีจักได้ดี ทำชั่วจักได้ชั่ว ๘. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่ ๙. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรายินดีที่สงัดหรือไม่ ๑๐. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในกาลภายหลัง…

ฐานที่ตั้งของใจทั้ง 7 ฐาน (Th En Ch)

       ฐานที่ตั้งของใจทั้ง 7 ฐาน ฐานที่ 1 ปากช่องจมูก หญิงข้างซ้าย ชายข้างขวา ฐานที่ 2 เพลาตา หญิงข้างซ้าย ชายข้างขวา ฐานที่ 3 กลางกั๊กศีรษะ ฐานที่ 4 ช่องเพดานปาก ฐานที่ 5 ปากช่องลำคอ ฐานที่ 6 ศูนย์กลางกาย ระดับสะดือ ฐานที่ 7 เหนือสะดือ 2 นิ้วมือศูนย์กลางกาย ที่ตั้งจิตถาวร The Seven Bases of the Mind Base (1) Nostril (left nostril for women and right nostril for men) Base (2) Corner of…

แนวทางในการนึกน้อม พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร (Th Ch En)

แนวทางในการนึกน้อม พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร 忆念降魔尊者祖师的方法 主要是先调整身心,让自己感觉舒服、平静。当身体和心都舒服之后,再慢慢的,轻轻柔柔的忆念降魔尊者祖师(当我们忆念祖师时,可以选择本身喜欢的任何一尊像,可以是肉身像,黄金像或是透明水晶像)。 忆念祖师的方法有好几种,只要选择感觉容易、轻松、自然又适合自己的方法就可以了。无论我们忆念的祖师画面清楚与否,或者只能凭着感觉,我们都不需要担心,只注重于如法的,轻松容易的做。 以下是忆念祖师的几个例子: 1. 轻松的感觉祖师笼罩着自己,或者感觉祖师在自己的身体内 2. 轻轻的请祖师像安放于自己的中心点 3. 忆念祖师,请祖师笼罩自己,时时刻刻,无论做任何事情,都能舒舒服服的留在祖师的中心点里 4. 请祖师重叠于自己身体上,轻松的感觉本身就是祖师,祖师就是自己 5. 忆念祖师,请祖师像扩大至笼罩我们的寺院,时时刻刻,无论做任何事情,都留在祖师的中心点 6. 忆念祖师,感觉祖师就在我们身边,无论去到哪里觉得祖师时刻紧密庇佑着我们,就是如此 7. 无论采用任何方法,只要让自己感觉容易和轻松 这些忆念方法都必须如法的做,不必担心清楚与否,清楚也好,不清楚也没有关系。关键在于我们能够感觉自然、轻松。当忆念之后,我们持续的,舒舒服服的做,一边忆念一边进行日常任务,心情平静。主要是保持轻松舒服,做得自然,当我们如法的训练,心自然就会持续的忆念祖师,能够让我们时时刻刻和祖师在一起。 如此的做,我们就可以为祖师增添降魔的功德波罗蜜(魔罗是指五种魔罗既是烦恼魔,天子魔,死亡魔,五蕴魔,行魔),如此就能够容易的降伏这五种魔罗。 不久我们就得胜了。 The Ways to Gently Visualize Luang Pu, the Mara Conqueror First of all, to adjust your body and mind, stay comfortable and calm. When your body and mind are relax, slowly and…