ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ 10 อย่าง (Th En Ch)

0
253

ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ 10 อย่าง

๑. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว อาการกิริยาใดๆ ของสมณะ เราต้องทำอาการกิริยานั้นๆ

๒. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น เราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย

๓. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า อาการ กาย วาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีก ไม่ใช่เพียงเท่านี้

๔. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ตัวของเราเองติเตียนตัวของเราเองโดยศีลได้หรือไม่

๕. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว ติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่

๖. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น

๗. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตัว เราทำดีจักได้ดี ทำชั่วจักได้ชั่ว

๘. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่

๙. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรายินดีที่สงัดหรือไม่

๑๐. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในกาลภายหลัง

 

Ten Reflections for the Monk

 1. We monks should often reflect that being monks, we are no longer householders, we should adopt the manners and conduct expected of a monk.
 2. We monks should often reflect that we must rely on others for our food, we should make ourselves easy to support.
 3. We monks should often reflect that there are still many more manners of the body and speech that we must go on to improve.
 4. We monks should often reflect that we must criticize ourselves, be able to take criticism from ourselves, as to the purity of our Precepts.
 5. We monks should often reflect that from those suitably wise, we must be able to take criticism, as to the purity of our Precepts.
 6. We monks should often reflect that we must be separated from all loved ones and treasured things.
 7. We monks should often reflect that we make our own kamma, if we do good we will receive good, if we do evil we will receive evil.
 8. We monks should often reflect that days and nights pass by, right now how are we spending our time?
 9. We monks should often reflect whether or not we are content with seclusion.
 10. We monks should often reflect whether we have yet fulfilled any virtues such that will save us from faltering, when questioned later by fellow monks.

 

出家人 时常省思的十项原则有:

一、应时常反省:此刻我们 的身份已和在家人不同,各种 各样的修行者之行为举止我们 都应该去实行。

二、应时常反省:基于我们 的日常生活由他人来维持,因 此我们应将自己作为一位让他 人容易照顾的人。

三、应时常反省:关于身体 和言行的各方面,我们要做得 更好的还有很多,不只是单单 这些而已。

四、应时常反省:我们是否可以用戒律 来问责自己。

五、应时常反省:懂得思索之人是否能够 用戒律来给予善意的批评。

六、应时常反省:我们一定要远离心中所 喜欢和所爱的一切东西。

七、应时常反省:我们身怀业力,修善得 善,造恶得恶。

八、应时常反省:正在流逝的日子里,我 们在做什么。

九、应时常反省:我们是否喜欢宁静。

十、我们是否拥有特殊功勋,当他人问 起时,不至于不好意思。正因为时常如此的 省思自己,才使得自己具足清净的身业和语 业,过着清净的生活。

 

 

Ten Reflections for the Monk

 1. Ban Pha Chit Khuan Phi Ja Ra Na Nueang Nueang Wa   Bat Ni Rao Mi Phet Tang Chak Kha Rue Hat Laeo  A Kan Ki Ri Ya Dai Dai  Khong Sa Ma Na  Rao Tong Tham A Kan Ki Ri Ya Nan Nan
 2. Ban Pha Chit Khuan Phi Ja Ra Na Nueang Nueang Wa Khuam Liang Chi Wit Khong Rao Nueang Duai Phu Uen   Rao Khuan Tham Tua Hai Khao Liang Ngai
 3. Ban Pha Chit Khuan Phi Ja Ra Na Nueang Nueang Wa A Kan Kai Wa Ja Yang Uen  Thi Rao Ja Tong Tham Hai Di Khuen Pai Kua Ni  Yang Mi Yu Ik  Mai Chai Phiang Thao Ni
 4. Ban Pha Chit Khuan Phi Ja Ra Na Nueang Nueang Wa Tua Khong Rao Eng  Ti Tian Tua Rao Eng Doi Sin Dai Rue Mai
 5. Ban Pha Chit Khuan Phi Ja Ra Na Nueang Nueang Wa Phu Ru Khrai Khruan Laeo Ti Tian Rao Doi Sin Dai Rue Mai
 6. Ban Pha Chit Khuan Phi Ja Ra Na Nueang Nueang Wa Rao Ja Tong Phlat Phrak Jak Khong Rak Khong Chop Jai Thang Nan
 7. Ban Pha Chit  Khuan Phi Ja Ra Na Nueang Nueang Wa  Rao Mi Kam Pen Khong Tua  Rao Tham Di Jak Dai Di  Tham Chua Jak Dai Chua
 8. Ban Pha Chit Khuan Phi Ja Ra Na Nueang Nueang Wa Wan Khuen Luang Pai Luang Pai  Bat Ni  Rao Tham A Rai Yu
 9. Ban Pha Chit Khuan Phi Ja Ra Na Nueang Nueang Wa Rao Yin Di Nai Thi Sa Ngat Rue Mai
 10. Ban Pha Chit Khuan Phi Ja Ra Na Nueang Nueang Wa Khun Wi Set Khong Rao  Mi Yu Rue Mai   Thi Ja Hai Rao Pen Phu Mai Koe Khoen  Nai We La Phuean Ban Pha Chi Tham Nai Kan Phai Lang