ฐานที่ตั้งของใจทั้ง 7 ฐาน (Th En Ch)

0
78

ฐานที่ตั้งของใจทั้ง ฐาน

ฐานที่ 1 ปากช่องจมูก หญิงข้างซ้าย ชายข้างขวา

ฐานที่ เพลาตา หญิงข้างซ้าย ชายข้างขวา

ฐานที่ จอมประสาท

ฐานที่ ช่องเพดานปาก

ฐานที่ ปากช่องลำคอ

ฐานที่ ศูนย์กลางกาย ระดับสะดือ

ฐานที่ ศูนย์กลางกาย ที่ตั้งของใจถาวร เหนือสะดือสองนิ้วมือ

The Seven bases of the Mind

Base (1) Nostril

{Left nostril for women   Right nostril for men}

Base (2) Bridge of nose

{Left for women   Right for men}

Base (3) Middle part of head

Base (4) Roof of mouth

Base (5) Throat

Base (6) Navel

Two fingers’ width above navel

Base (7) Center of gravity

七个定心点

第(1)点:鼻孔(男右女左)

第(2)点:内眼角(男右女左)

第(3)点:脑部中心点

第(4)点:口腔上颚区

第(5)点:喉部

第(6)点:肚脐

两指宽的高度处

第(7)点:约在肚脐正上方

(心的安住处 )