ฐานที่ตั้งของใจทั้ง 7 ฐาน (Th En Ch)

0
376

       ฐานที่ตั้งของใจทั้ง 7 ฐาน

ฐานที่ 1 ปากช่องจมูก หญิงข้างซ้าย ชายข้างขวา

ฐานที่ 2 เพลาตา หญิงข้างซ้าย ชายข้างขวา

ฐานที่ 3 กลางกั๊กศีรษะ

ฐานที่ 4 ช่องเพดานปาก

ฐานที่ 5 ปากช่องลำคอ

ฐานที่ 6 ศูนย์กลางกาย ระดับสะดือ

ฐานที่ 7 เหนือสะดือ 2 นิ้วมือศูนย์กลางกาย ที่ตั้งจิตถาวร

The Seven Bases of the Mind

Base (1) Nostril (left nostril for women and right nostril for men)

Base (2) Corner of the eye (left for women and right for men)

Base (3) Middle of the head

Base (4) Soft palate in the back of the mouth

Base (5) Throat

Base (6) Center of the body at the level of the navel

Base (7) Center of the body which is two fingers’ width above the navel–the home of the mind.

安放心的七个定点(处)

第一点   (处):鼻孔(男右女左)

第二点:内眼角,眼泪流出的位置(男右女左)

第三点:头部中心点,与眼睛同一高度

第四点:口腔上颚区,吞咽呛食点

第五点:喉咙的喉结上方

第六点:腹部中心(与肚脐同一高度)

第七点:身体中心第七点(肚脐往上提升两指宽的腹部中心)

คำพูดหลวงพ่อ

ฐานที่ตั้งของใจทั้ง 7 ฐาน

法胜师父开示

安放心的七个定点(处)

The Seven Bases of the Mind

 

ทางเดินของใจ มีทั้งหมด 7 ฐาน

心的路径有七个定点(处)

There are seven bases along the pathway of the mind.

ฐานที่ 1 อยู่ที่ปากช่องจมูก ท่านหญิงอยู่ข้างซ้าย ท่านชายอยู่ข้างขวา

第一点(处):鼻孔,男右女左。

The First Base is located at the nostril, left for women and right for men.

ฐานที่ 2 อยู่ที่ เพลาตาหรือตรงที่น้ำตาไหลตรงหัวตานั้นนะจ๊ะ ท่านหญิงอยู่ข้างซ้าย ท่านชายก็อยู่ข้างขวา

第二点:内眼角,眼泪流出的位置;男右女左。

The Second Base is located at the inner corner of the eye, at the end of the tear duct. Left for women and right for men.

ฐานที่ 3 อยู่ที่กลางกั๊กศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเรา

第三点:头部中心点,与眼睛同一高度。

The Third Base is located in the middle of our head, at the level of the eyes.

ฐานที่ 4 อยู่ที่เพดานปาก ช่องปากที่อาหารสำลัก

第四点:口腔上颚区,吞咽呛食点。

The Fourth Base is located at the soft palate in the back of the mouth where choking happens.

ฐานที่ 5 อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือก

第五点:喉咙的喉结上方。

The Fifth Base is located inside the throat, above the Adam’s apple.

ฐานที่ 6 อยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นด้ายขึ้นมา 2 เส้น นำมาขึงให้ตึง เส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลัง อีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้าย ให้เส้นด้ายทั้ง 2 นั้นตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่ 6

第六点:腹部中心,与肚脐同一高度,假设有两条线,一条从肚脐延伸至背部,另一条从右侧延伸至左侧,两条线小如针尖的交叉点就是第六处。

The Sixth Base is located in the middle of the abdomen at the height of the navel. Suppose you have two strings. Pull one string tightly from the navel straight through to the back of your body. Now pull the other string across from your right side straight through to your left side such that both strings intersect at the middle of your body. The point of intersection is the size of the tip of a pin.

ฐานที่ 7 นั้นอยู่เหนือจากฐานที่ 6 นี้ขึ้นมา 2 นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้ง 2 สูงขึ้นมา 2 นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่ 7

第七点:第六点往上提升两指宽的高度处。假设将食指和中指相叠放在两条线的交叉点上,这个位置就是第七处。

The Seventh Base is located above the Sixth Base. Now suppose you place two fingers, one on top of the other, at the point of intersection, this then is the location of the Seventh Base.

เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตทางหลุดทางพ้นจากกิเลสจากอาสวะก็ต้องมาเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้นี่แหละ

身体中心第七点是趣向涅槃的起点,是生命的目的地,是解脱烦恼之道。

The Seventh Base of the Mind is the starting point on the path to Nibbana – the final destination of life – where one is liberated from all defilements.