การแผ่เมตตา (Th En Ch)

0
184

การแผ่เมตตา

ทุกคนต่างปรารถนาที่อยากจะให้ตัวเองประสบความสุขความสงบทางใจ ไม่มีความกระวนกระวายใจ สามารถปล่อยวางความโกรธความไม่พอใจได้อย่างง่ายๆ  ซึ่งตอนที่เรายังโกรธอยู่ ยังอิจฉาริษยาคนใดคนหนึ่งอยู่นั้น จิตใจจะมีแต่ความร้อนรุ่มกลุ้มอก กระวนกระวายใจ และไม่เป็นอันกินอันนอนอย่างเห็นได้ชัด

  การแผ่เมตตา คือ การแผ่กระแสจิตความรัก ความปรารถนาดีของตนไปสู่ผู้อื่น และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยปราศจาก ความอิจฉาริษยา และหมายถึง ความมีไมตรีจิตต่อกันด้วยความจริงใจฐานมิตร  แม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ตนไม่ชอบหรือเป็นศัตรูกันก็ตาม เพราะถ้าหากสามารถแผ่เมตตาไปให้แก่ผู้ไม่ถูกกันได้ นั่นแสดงว่าผู้นั้นได้ยกระดับจิตให้พ้นจากอำนาจความโกรธเคืองหรือความอิจฉาริษยาได้แล้วด้วยเมตตา เพราะเมตตานี้เป็นเครื่องกำจัดกิเลสคือ ความโกรธ ความประทุษร้าย ความไม่ชอบใจด้วยอำนาจของความอิจฉาริษยาเสียได้

 

วิธีการแผ่เมตตา

1.นั่งขัดสมาธิ หลับตาเบาๆพอสบายๆคล้ายกับเราใกล้จะนอนหลับ อย่ากดลูกนัยน์ตา ปรับท่านั่งให้อยู่ในท่าที่สบาย ผ่อนคลายร่างกายทุกส่วน

2.นึกรวมเอากระแสความปรารถนาดีต่อทุกๆคน และสรรพสัตว์ทั้งหลาย รวมเป็นดวงกลมใสๆ บริสุทธ์อยู่ที่ศูนย์กลางกาย บริเวณกลางท้องอย่างเบาๆ สบายๆ

3.ค่อย ๆ ขยายกระแสความเมตตาออกไปท้างด้านซ้าย ขวา หน้า หลัง บน ล่าง ทุกทิศทุกทาง ไปยังคน และสรรพสัตว์ที่อยู่โดยรอบ

4.ค่อยขยายกระแสความเมตตาให้ครอบคลุมบริเวณทุกทิศทุกทาง  ขยายให้ครอบคลุมตำบล อำเภอ จังหวัด มณฑล ประเทศ โลก จักรวาล อนันตจักรวาล เป็นลำดับ โดยตั้งความปรารถให้เขาเหล่านั้นอย่าได้มีเวรและอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย  และผู้ใดที่ประสบทุกข์ ก็ขอให้พ้นทุกข์ และพบความสุข  ที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

 

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแผ่เมตตา คือ

1.ช่วงเวลากลางคืนก่อนนอน หลังจากนั่งสมาธิทุกวันเป็นช่วงที่เรานึกประมวลความดีที่ทำมาทั้งวัน จิตใจจะแช่มชื่นผ่องใส  เหมาะที่จะนึกแผ่เมตตาอย่างยิ่ง

2.ช่วงหลังจากว่างงาน เพราะในขณะนั้นจิตใจจะปลอดโปร่ง

3.ถ้าสามารถทำให้มากครั้งต่อวันได้ ก็ยิ่งจะเป็นกำไรชีวิต เช่น นึกแผ่เมตตาทุกอิริยาบถ ขณะเดินไปตามถนนหนทาง ขณะนั่งรถไปทำงาน หรือขณะนั่งพักผ่อน ณ ที่ใดที่หนึ่ง

 

ผู้แผ่เมตตาเป็นประจำ ย่อมได้รับอานิสงส์ ดังนี้

1.หลับเป็นสุข คือ หลับสบาย หลับสนิท

2.ตื่นเป็นสุข คือเมื่อตื่นขึ้นมาก็สบายตัว สบายใจ หายอ่อนเพลีย ไม่มีอาการง่วงติดต่ออีก

3.ไม่ฝันร้าย คือ จะไม่ฝันเห็นสิ่งเลวร้ายทำให้สะดุ้งตื่นกลางคัน หรือไม่ฝันหวาดเสียวต่าง ๆ

4.เป็นที่รักของคนทั่วไป คือ จะเป็นคนมีเสน่ห์ ไปที่ใดก็ปราศจากศรัตรูผู้คิดร้าย แม้ผู้ไม่ชอบใจก็จะกลับมาชอบได้

5.เป็นที่รักของสรรพสัตว์ต่าง ๆ ทำให้ปลอดภัยจากการทำร้ายของสัตว์ทั้งหลาย

6.เทวดารักษาคุ้มครอง คือ จะเดินทางไปไหนมาไหนเทวดาจะคุ้มครองให้ความปลอดภัยตลอดเวลา จะไม่ประสบอุปัทวภัยต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

7.ไฟ ศาสตรา ยาพิษ ไม่แผ้วพาน คือสิ่งเหล่านี้จะทำอันตรายมิได้ จะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้

8.จิตเป็นสมาธิเร็ว หรือจะอ่านหนังสือ จะทำงานอันใดก็ตาม จิตจะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมตั้งใจได้เร็ว ทำงานนั้นสำเร็จสมประสงค์

9.หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใสตลอดเวลา แม้จะมีอายุมาก รูปร่างจะไม่สวยงาม หรือไม่ได้แต่งเติมด้วย เครื่องสำอางใด ๆ หน้าตาผิวพรรณก็ผ่องใสน่าดูน่าชมได้เสมอ

 1. ไม่หลงเวลาตาย คือเวลาใกล้ตาย จะไม่หลงเพ้อ ละเมอ หรือโวยวาย หรือไม่ดิ้นทุรนทุรายเป็นที่น่าเวทนาของผู้พบเห็น จะสิ้นใจอย่างสงบเหมือนนอนหลับไป ฉะนั้น

การแผ่เมตตานี้จัดเป็นสมาธิอย่างหนึ่ง จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็นลงได้ และเมื่อตัวเองได้รับความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องการให้เพื่อนร่วมโลกได้รับความสุขอย่างนั้นบ้าง จึงได้แผ่กระแสจิตอันเยือกเย็นและอ่อนโยนนั้นไปยังผู้อื่น ผู้ได้รับเมตตาจิตนั้นแล้วก็จะพลอยมีจิตอ่อนโยน เยือกเย็น และได้พบกับความสุขทางใจไปด้วย

ด้วยเหตุแห่งการแผ่เมตตาเช่นนี้ จึงทำให้มนุษย์และสัตว์อยู่กันด้วยความมีน้ำใจดีต่อกัน รักใคร่กันฉันพี่น้อง และหันหน้าเข้าหากันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้อยู่กันด้วยความอบอุ่นไว้วางใจกัน ปราศจากความระแวงกันและกัน เป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกัน แต่จะอุดหนุนเกื้อกูลกันและกันด้วยน้ำใสใจจริง และทำให้มองเห็นว่าการที่มนุษย์หวังดีต่อกันนั้นเป็นทางนำให้โลกเกิดสันติสุขได้ในที่สุด

 

 

 

Spreading Loving Kindness

Everyone yearns to experience peace of mind, to be free from anxiety and to be able to drop anger and unpleasant feelings. Whenever we feel angry or jealous of others, our minds become restless, nervous or even apprehensive.

 

To spread loving kindness is to spread current of love and well wishes without any feelings of jealousy to other humans and all beings so that they become happier. It also refers to having sincere goodwill towards others, be it, someone we dislike or our enemy. When we are able to spread loving kindness to those we despise, our minds have been enhanced to be beyond any anger or jealousy by the power of loving kindness. Loving kindness is a tool to eradicate all defilements, including anger, malice, or any animosity that results from jealousy.

 

Steps to spread loving kindness

 1. Sit in half-lotus position. Softly close your eyes as if you were falling asleep. Do not squeeze your eyeballs. Adjust the position so that you feel relaxed. Adjust so that all body parts are free from tension.
 2. Assemble all the current of well wishes to other humans and beings and imagine it as a pure crystal ball at the center of your body gently and relaxingly.
 3. Softly spread the loving kindness to the left, right, forward, backward, above, below and all directions to humans and beings around you.
 4. Slowly spread loving kindness so that it covers all areas. Let it cover all sub-regions, regions, provinces, counties, countries, worlds and universes. Set your mind such that you wish all beings be free from misfortune and be loving towards one another. You would wish those who are suffering be free from all sufferings and those who are happy to experience even greater happiness.

 

Appropriate time to spread loving kindness

 1. At night before you go to bed: Right after meditation is a suitable time to recollect all good deeds during the day. Your mind at that time would be joyful and ready to spread loving kindness.
 2. Free time from work: Your mind would be free from worries at that time.
 3. You can do it many times per day: The more times you spread loving kindness, the better it is for you. You can do it with every bodily movement, while you are walking on the road, sitting on a car to work or resting somewhere.

 

Those who regularly spread loving kindness would get the following benefits:

 1. Sleep well: have a deep and relaxing sleep
 2. Wake up well: feel refreshed, relaxed and awake
 3. Have no nightmare: not dream of bad things or wake up frightened
 4. Be loved by others: Be charming with no foes. Even those who hate you would turn to like you.
 5. Be loved by beings: Be free from dangers from animals.
 6. Be protected by angels: wherever and whenever you travel, angels would protect you such that you would not encounter any type of threats.
 7. Not bothered by fire, weapons and poisons: these things would not be able to hurt you.
 8. Focused mind: when you are studying or working, your mind would be focused fast. Your work would be completed as wished.
 9. Clear complexion: Even when you have aged, your body structure is no longer fit and no cosmetics is put on, your complexion would still be clear and fine.
 10. Not disoriented when dying: when you are about to pass away, you would not feel lost, deluded, frantic or struggling. It would be as peaceful as how you go to sleep.

 

Spreading loving kindness is a type of meditation. Those who practice would have a kind heart, calm mind and the aspiration to share any happiness experienced with fellow humankind. They would spread the current of calmness and kindness to others, such that others feel more kind, calm and joyful.

 

When we spread loving kindness, humans and animals would co-live peacefully, and lovingly as if we are all from one family. We would be delighted to see each other and feel the warmth because we trust each other. The would be no suspicions that cause conflicts. Instead, we would be helping each other, knowing that world peace can happen through human having goodwill towards one another.

 

 

慈悲观

 

许多人都渴望获得内心的安乐与平静,没有焦虑不安的情绪,轻易的远离愤怒与不满。显然,当我们愤怒,嫉妒他人时,内心只会心烦气躁,焦愁忧虑,这种负面情绪有时也会展现在脸上。

 

修慈悲观:即对一切众生心怀慈爱与善意,希望对方快乐、繁荣。在远离嫉妒的同时,建立真诚的友谊,就算不喜欢对方,或者对方是仇敌也罢。若对不喜欢的人修慈悲观,说明自己已经可以利用慈悲,化解内心的愤怒与嫉妒。因为慈悲对治烦恼,消除愤怒、伤害,以及因嫉妒而生起的不满。

 

修慈悲观的方法

1.盘腿打坐,轻轻地闭上眼睛,就像睡着时一样放松,不要用力挤压眼珠,采用轻松舒服的坐姿,放松全身各个部位。

2.将自己对众生的美好善愿,聚合成一个透明的圆球,轻松自然地安住在身体中央,即腹部的中心。

3.慢慢将这份慈悲,向左、右、前、后、上、下等方向散发出去,到达每个众生身边。

4.让这份慈悲覆盖四面八方,不断地扩散出去,次第覆盖整个村落、乡镇、县市、省城、国家、地球、宇宙、万千宇宙。愿所有地方的众生无苦无难,远离彼此伤害。若有众生正在受苦,愿他们远离痛苦;若有众生正在享乐,愿他们更快乐。

 

适合修慈悲观的时间:

1.晚上睡觉前,即修习打坐后,意念当天所修功德,此时心轻安明亮,非常适合修慈悲观。

2.空闲的时候,因为此时心无挂碍。

3.如果在一天当中多次修慈悲观,自己也会受益无穷。可以在各种状态下修慈悲观,例如:行走时,乘车时,休息时。

 

修持悲观的功德利益如下:

1.睡时快乐:即轻松入睡,而且睡得香甜。

2.醒时快乐:醒来身心舒畅,缓解疲劳,无昏昏欲睡的症状。

3.不做恶梦:不会梦见使自己惊醒的不祥之事,或者各种惊心动魄的场面。

4.为人所爱:成为有魅力的人,去往何处都不会遇见恶人。就算有人不喜欢自己,最终对方也会回心转意。

5.为非人所爱,即不会被众生伤害,人身安全无恙。

6.天人护持:无论去往何处,天人都会提供庇佑。身处于海、陆、空,皆不会遭遇种种灾难。

 1. 不被火、利器、毒药所害:这些东西不会对身体构成伤害,自己总能安全的避开。
 2. 心易得安宁:无论是读书或工作,心都不会散乱,容易集中精神,完成工作任务。

9.肤色红润光亮:就算年纪增长,而且没有经过任何妆扮,肤色依然洁白光润。

10.临终时心不颠倒:即命终前不会神志恍惚、说梦话、呼喊、挣扎和焦躁不安,而是平静安详的往生。

修慈悲观实为一种禅定,可以使修习者的心清凉柔和。就算自己只获得一点快乐,也会分享给众生,毫不吝啬地将这份快乐,传递给每一个人。感受到慈悲心的人,心不仅会变得清凉柔和,还会收获内在的快乐。

缘起于修慈悲观,才使人类心怀仁慈,相亲相爱,微笑面对彼此。随而和谐共处,远离彼此猜疑,不再相互伤害,而是相互依靠。由此可见,只要人类心怀善愿,那么世界终将会实现和平。