รักษาใจด้วยสมาธิ (Th En Ch)

0
146

รักษาใจด้วยสมาธิ

ในชีวิตประจำวันของเรานั้น  มีปัญหาต่างๆนานาเข้ามามากบ้าง น้อยบ้าง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพครอบครัว การงาน การศึกษา ภาระหน้าที่เป็นต้น ที่แตกต่างกันไป  บางคนเมื่อชีวิตพบกับปัญหาเข้า บ้างก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไป ตามแต่ประสบการณ์ หรือความคุ้นเคยที่ตนเองมีอยู่  และจะได้ผลดีหรือไม่ก็ยังไม่แน่นอนอีก  แต่ถ้าบุคคลนั้นได้มีการฝึกที่จะมองปัญหาด้วยใจที่นิ่งๆ  ก็จะสามารถเห็นถึงต้นแหล่งของปัญหานั้นได้อย่างชัดเจน  วิธีการฝึกนั้นก็ง่ายๆโดยการทำสมาธินั่นเอง

สมาธิ  เหมาะสำหรับทุกๆคน และสามารถนำมาทำได้ในชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าเราจะทำงานอะไร ทำงานในออฟฟิศ  แบบส่วนตัว  อาชีพแม่บ้าน  นักเรียน  หรือนับถือศาสนาอะไรก็ทำสมาธิได้  แล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าคนนั้นจะต้องเป็นชายหรือหญิง  ผู้ใหญ่ หรือเด็ก  จะอายุเท่าไหร่ก็สามารถฝึกสมาธิได้ทั้งนั้น

การนั่งสมาธินั้น  ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนยุ่งยากอย่างที่ทุกคนคิด  แต่ความจริงแล้ว  เป็นสิ่งที่ทำได้อย่างง่ายๆ  ง่ายจนเราคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะง่ายอะไรขนาดนี้  ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราทำเป็นประจำแล้ว ก็ยังเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้ดำเนินไปอย่างมีความสุข อย่างมีสติ และปัญญาอีกด้วย

 

ซึ่งวิธีการทำสมาธิอย่างง่ายๆ มีดังนี้คือ

ให้เรานั่งอยู่ในท่าที่สบาย  ผ่อนคลายร่างกายทุกส่วน  อาจจะนั่งบนเก้าอี้ หรือบนโซฟาก็ได้  หลับตาลงเบาๆ หลับพอสบายๆ คล้ายๆกับเราใกล้จะนอนหลับ  โดยไม่นำเรื่องราวต่างๆมาคิด  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว  การเรียน การทำงาน เพื่อนสนิท พ่อแม่ ญาติ พี่น้อง   ให้ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆไว้ชั่วคราว

นำใจของเรามาวางในบริเวณที่ตั้งของใจ อย่างนิ่งๆ  นุ่มๆ  เบาๆ สบายๆ  โดยไม่นึกถึงอะไรทั้งสิ้นเป็นเวลานานขึ้น  ก็เท่ากับว่าเราได้ให้ใจของเราหยุดพักผ่อน  ผ่อนคลาย  และนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ใจของเราสะอาด  บริสุทธิ์ขึ้นได้อย่างธรรมชาติ ง่ายๆ สบายๆอีกด้วย

อย่าเอาความคิดในการทำงานทางโลกมาใช้กับใจ  เพราะการทำงานทางโลกนั้นถ้าจะทำให้ประสบความสำเร็จจะต้องรวดเร็ว  ต้องใช้แรง  ซึ่งตรงกันข้ามกับการทำงานของใจ  ถ้าจะควบคุมใจเรานั้น  ต้องเบาๆ ไม่ใช้แรงบีบกดแม้แต่นิดเดียว  ต้องช้าๆ  ไม่ต้องรีบเร่ง  ใจเย็นๆ  และที่สำคัญคือ ต้องไม่คิดหวังว่าจะเกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้  ทำไมนั่งสมาธิตั้งนานแล้วยังไม่เห็นมีประสบการณ์ภายในเกิดขึ้นเลย  ความคิดเช่นนี้แม้เพียงนิดเดียวก็อย่าให้เกิดขึ้นเลยทีเดียว

สิ่งสำคัญที่สุดตลอดการนั่งสมาธินั้นก็คือ สติ กับ สบาย  แล้วก็ทำใจให้สงบนิ่งๆเฉยๆอย่างนี้  แค่นี้เท่านั้น  ทำแบบง่ายๆ  ทำจนเป็นธรรมชาติ

การนั่งสมาธินั้นง่ายนิดเดียว  คนธรรมดาๆอย่างเรานั้นก็ทำได้  ยิ่งถ้าทำได้ถูกวิธีด้วยแล้วหละก็  นอกจากเราจะได้รับความสงบสุข  ที่พรั่งพรูออกมาจากภายใน  โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินไปซื้อหา  หรือไปแสวงหาความสุขจากภายนอก ซึ่งเป็นความสุขที่ไม่ยังยืนแล้วนั้น   ยังทำให้ได้ที่พึ่งของชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ที่จะส่งผลให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญ ทั้งในภพชาตินี้และภพชาติหน้า และความสุขอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากภายในนี้ จะแผ่ไปยังบุคคลรอบข้าง  ขยายไปยังเหล่ามนุษยชาติอย่างไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์   ทำให้โลกของเราได้พบกับสันติสุขอันไพบูลย์ในที่สุด

 

ประโยชน์จากการฝึกสมาธิ

หากเราได้ฝึกสมาธิอยู่เป็นประจำแล้ว ประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือ

1.ส่งผลให้จิตใจผู้ทำสมาธิผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ จึงช่วยให้หลับสบายคลายกังวล ไม่ฝันร้าย

2.ช่วยพัฒนาให้มีบุคลิกภาพดีขึ้น กระปรี้กระเปร่า สง่าผ่าเผย มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น รู้สึกควบคุมอารมณ์ จิตใจได้ดีขึ้น เหมาะสมกับกาละเทศะ

3.ช่วยคลายเครียด และลดความเครียดที่จะเข้ามากระทบจิตใจได้ เมื่อเราไม่เครียด ร่างกายก็จะหลั่งสารทำให้เกิดความสุข ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพราะมีภูมิต้านทานเชื้อโรค และยังช่วยชะลอความแก่ได้ด้วย

4.ระงับอารมณ์โมโห อารมณ์ร้ายต่าง ๆ ได้ เพราะการฝึกสมาธิช่วยให้จิตสงบนิ่งมากขึ้น และเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วจะมีพลังยับยั้งการกระทำทางกาย วาจา ใจได้

 1. .ผู้ฝึกสมาธิบ่อย ๆ จะมีความจำดีขึ้น มีการพินิจพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ รอบคอบมากขึ้น ทำให้เกิดปัญญาในการทำสิ่งใด ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเล่าเรียน และการทำงานดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังทำให้ผู้ฝึกได้สัมผัสถึงความสุขภายใน และปัญญาในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งๆขึ้นไปอีกด้วย

 

Safeguarding Our Mind through Meditation

In our daily lives, an array of problems of varying degrees correlating to our family circumstance, profession, education, and responsibilities can arise. When faced with problems, the methods people employed to solve them may differ according to their experience and familiarity, and with outcomes that are never predictable. However, if we are trained to examine problems with a still mind, we will be able to clearly identify their origin. This skill can be developed through the practice of meditation.

Meditation refers to stopping one’s mind. An unrest mind is a weak mind. When a mind is at rest, it becomes powerful, like how a focus of sunlight can ignite a flame. Meditation is for humans of all nationalities, languages, genders and generations. Everyone can meditate.

whether we work at an office or are self-employed; our status – a housewife or a student; and our religious affiliation. Meditation is not limited to age or gender and can be easily practiced by any individual.

We all have 2 important components which are  bodies and minds. To have strong and powerful bodies, we need to move or exercise. To have powerful minds, we need to stop and be still. When our bodies are tired, we need to relax it by sleeping, while when our minds are nervous or sensitive, we need to relax  it by meditation.

 

Simple meditation instructions can be divided into 6 steps

 1. Sit in a relaxing position, with the right leg on the left leg and right hand on the left hand. The index finger of your right hand should just touch your left thumb. Close your eyes gently like how you would fall asleep while keeping your back up straight.
 2. Examine parts of your body. Make sure that no part is being too stressed. If you feel so, move your body slightly so that your circulation is good. That way, we would not feel any ache.
 3. Adjust your feelings so that you feel relaxing and clear. You may think of nature, river, mountains, sky or cloud, or imagine that you are alone in the space with no humans, animals or things surrounding you. You have no bonds or worries, be it, education, family, works or any other thing.
 4. Visualize a crystal ball, the sun, the moon or any other star in the middle of your stomach so that your mind lingers there and not wandering elsewhere. Suppose you have two strings, pull one string tightly from the navel straight through to the back of your body. Now pull the other string across from your right side straight through to your left side such that both strings intersect at the middle of your body. The point of intersection is the size of the end of a pin. Now suppose you place two fingers one on top of the other at the intersection, this is then the location of the Seventh Base. For those who feel stressed when you visualize, you can just skip this process. Instead, just bring your mind to stop at the 7th base of the mind or in the middle of your body.

 1. Repeat the mantra, “Samma Arahan” to yourself. Samma means correctness while Arahan means purity. Feel as if the sound comes from the 7th base of your mind.
 2. Protect your mind, so that it is mindful and relaxing all the time. It should be neutral, empty, clear, still and indifferent. There should be no rush at all. You should feel satisfied with such emotion and in no time, you would attain the real inner happiness.

 

When the water is still, all dust that is in there would settle at the bottom. When your mind is still, it would become clear and pure. Be at present and your mind will be powerful.

Benefits of Meditation

The benefits gained from practicing meditation regularly:

 1. A radiant, pure, clean and calm mind, which aids in gaining a more peaceful sleep and one devoid of nightmares.
 2. Enhanced personality – becoming more energetic and refined, and gaining more confident and self-control, which are applicable for any situation.

 

 1. Reduction of stress that disrupts our thoughts. When we are not feeling tense, our body naturally releases chemicals that increase our happiness and improve our overall health by fortifying our immune system and slowing the aging process.
 2. Suppression of anger and tempers as the mind becomes calmer and still longer through the practice of meditation. When the mind is stable and tranquil, it will have the power to restrain actions of body, speech and mind.
 3. Diligent practitioners will have improved memory and analytical skills, giving rise to higher aptitude when performing various tasks. They will also have greater proficiency in learning and working, and experience profound levels of inner happiness and wisdom.

 

Appropriate time for meditation

 1. 5-10 minutes after waking up to get yourself ready for the day
 2. 5-10 minutes before going to bed to revisit the good moments during the day
 3. Apart from those, 15-60 minutes during any pre-set time of the day

Meditation should be practiced regularly. It should be treated like a necessary and important activity in life. When you do so, you would face with happiness and success in life. When you are the center of happiness, peace would be expanded to others in your family, society, country, and eventually creating world peace.

 

 

禅定清净心

在我们的日常生活中,总会遇到各种问题,有些人很多,有些人很少,而这些都因家庭、工作、学业和责任的不同而有区别。因此有些人在遇到问题后,会根据个人的经验或习惯来解决问题,而解决的方法也会不一样,但是否会得到好的结果,还是不好的结果,这些都不一定。但如果哪个人曾学过如何让心冷静地对待问题,那么他就能很清楚问题的根源。其实让心冷静的方法也很简单,即是学习禅定让心清净。

 

禅定指令心专注于所缘,达到静定不散乱的状态。心越静定,就越有力量,犹如聚集阳光,使之形成焦点,然后点燃柴火一般。禅定是一种国际性的禅修方法,任何国籍、语言、性别和年龄的人,都可以学习。

不管我们是什么职业、信仰什么宗教,在公司、企业上班的白领;经营自己生意的商人;家庭主妇;还是在学校上课的学生,都可以来学习禅定。

身与心是人体的重要组成部分。要想身体健康强壮就得经常锻炼,要想心灵充满力量,也要经常修习静定。当身体疲劳时,可以通过睡觉来获得休息。当心散乱时,也可以通过学习禅定来获得休息。

 

禅定入门可以简单的分为六个步骤,分别是

 1. 采用舒服的坐姿,右脚盘放在左脚上,右手叠放在左手上,右手食指轻轻地碰触左手的拇指尖,轻轻地闭上眼睛,就像睡着时一样,同时身体挺直。

2.观察身体,看是否有哪一个部位依然紧绷,如果有就及时调整好,让全身的血液流通顺畅,如此才不会感到酸疼。

3.调整心态,让心轻松、舒畅,也许可以意念大自然,例如河流、山川、天空和云朵。或者假设自己处于太空中,周围没有任何人、物或动物,没有任何事情的牵绊,无论是学习、家庭、工作,还是其他方面的事情。

4.观想所缘,对象可以是水晶球、太阳、月亮或星星,将之安放在肚子中央,为的是让心安住于内在,不去攀缘外在的事物。同时,假设腹部中有两条棉线,一条从肚脐拉直延伸至后背,另一条棉线则从左腰拉直延伸至右腰。在这两条线细如针头的交叉点,往正上方提升两指宽的高度处,  称为身体中央第七点。对于观想所缘者,如果出现紧绷的感觉,也可以不用去观想,只需将心静静地安放在第七定点,或者身体中央第七点即可。

5.默念佛号“三玛阿罗汉”,“三玛”的意思是正确,“阿罗汉”的意思是清净,感觉声音就是出至于身体中央第七点。

6.护持心,使它保持正念与舒服,感觉非常的舒坦、适中、空旷、开阔、静定、无他、清凉,不着急、催促,而是轻松、舒畅,对此心境感到满意,不久就会获得真正的快乐。

 

当水静止时,尘土自然会沉入水底。同样当心静定时,当下就会非常透明清净,充满能量。

 

禅修的益处

常常禅修形成习惯,会给我们带来许多益处:

1.禅修让我们的心变得宁静,不容易受到外界坏境的影响,有良好的睡眠,不做噩梦。

 1. 禅修能提升我们的个人气质,精神抖擞,庄严雅观,更加的自信,以及能很好的控制自己的情绪,适合谈话。

3.禅修帮助减少心里的紧张和压力,当我们不紧张时,身体就很轻松舒服,让我们更加的健康。这使我们增加了疾病免疫功能,有助于缓解各种不良症状。

4.禅修能控制生气、愤怒中的各种坏情绪,因为学习禅定让我们的心宁静,当心宁静了,那就有力量来思考,能有效的阻止我们不良的身口意行为。

5.那些常常修禅定的人记忆力会增强,逻辑会很周密,灵活的处理各种事情,这将会使修禅定的人学习和工作效率都会提高,甚至能体验到内在的快乐,智慧也会逐渐的增加。

6.具足正念,有效的处理生活中遇到的种种问题。

 

适合禅修的时间:

 1. 睡醒后修禅定五分钟至十分钟,迎接新的一天。
 2. 睡前修禅定五分钟至十分钟,意念当天所修的种种善行。
 3. 除此之外,每天应抽出十五分钟至一个小时的时间修禅定。

 

经常练习禅定,直至形成一种习惯,将之看作日常生活中重要的事务。如果能够如法实践,我们就会在生命中收获成功,幸福快乐的生活。自己也将成为快乐的泉源,并扩散至家庭和社会,乃至整个国家,最终实现世界和平。