กฎระเบียบของวัดพระธรรมกาย ๑๐ ข้อ (Th En Ch)

0
227

กฎระเบียบของวัดพระธรรมกาย ๑๐ ข้อ
วัดเป็นบุญสถานของพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เป็นสถานที่ที่ต้องการความสงบ ความสะอาด ความเรียบร้อย และความสำรวม ดังนั้นโปรดให้ความเคารพต่อสถานที่ด้วยการปฏิบัติตามกฏระเบียบต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด
1. ห้ามสูบบุหรี่ ตลอดจนไม่นำสิ่งเสพย์ติดให้โทษเข้ามา
2. ห้ามอ่านหรือนำหนังสือพิมพ์หรือสิ่งตีพิมพ์ที่นำมาซึ่งความร้อนใจ
3. ห้ามนำสินค้าหรือสิ่งของใดๆ เข้ามาจำหน่าย
4. ห้ามเปิดวิทยุ เครื่องกระจายเสียง และเทปบันทึกเสียงเพลง
5. ห้ามปล่อยสัตว์ในบริเวณวัด
6. ห้ามโฆษณาชวนเชื่อหาเสียงใดๆ ทั้งสิ้น
7. ห้ามร้องรำทำเพลง หรือแสดงการละเล่นทุกชนิด
8. ห้ามทำนายทายทักโชคชะตา และคุยกันด้วยเรื่องการเมืองที่ทำให้ร้อนใจ
9. ห้ามเรี่ยไร และแจกใบฎีกาทุกชนิด
10. โปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
“บัณฑิตย่อมรับรู้ และปฏิบัติตามระเบียบวินัย”

Now That You Are at the Temple…
A temple is a sacred residence of the Buddha where people come to learn Dhamma, meditate, generate puñña, and refine their characters. Therefore, we request that visitors exercise propriety at all times to show respect for the Buddha and to contribute to the peaceful atmosphere at the temple for everyone’s benefits.
Accordingly, we request that our visitors observe the following prohibitions:
1. Smoking and consumption of all kinds of alcoholic beverages (wines included) and addictive substances within the temple’s premise.
2. Talking about politics or economy or anything that can escalate into a debate.
3. Talking about work, money, dating, marriage, family, or any other worldly matters.
4. Talking on a cell phone during a meditation session or a sermon (visitors are asked to turn off their cell phones and turn them on the silent mode).
5. Bringing and/or reading news publications at the temple.
6. Selling or advertising any kind of product or service.
7. Seeking business or political connections.
8. Playing music or turning on a radio station or a music player.
9. Playing games or watching movies whether from a cell phone or from a computer/ electronic device.
10. Singing or dancing.
11. Releasing unwanted animals at the temple or let pets roam around (visitors are asked not to bring their pets to the temple).
12. Palm-reading or any other kind of astrological reading.
13. Political canvassing.
14. Distributing donation leaflets (other than what is officially issued by the temple).
15. Littering
16. Honking a car horn.
17. Courting.
18. Dressing impolitely or inappropriately (see Dress Code).

 

法身寺十守则

寺院是三宝安住的圣地, 大众来此学佛共修,应遵守下列规则:

一、进入寺院,穿着整齐端正 (为表示尊敬三宝,请穿白色上衣)。

二、打坐禅修时,请务必关手机,及不可发出声音打扰他人。

三、在寺院里,彼此不进行金钱往来,不可借贷,不可经营事业,贩卖货品等。

四、请勿吸烟、吸毒,或携带烟与毒品来寺院。

五、请勿携带非法、不良报纸与刊物来寺院。

六、请勿发文宣、进行劝募活动,不可私自化缘。

七、请勿在寺院唱歌、跳舞,或做相关的表演。

八、请勿在寺院批评、吵架、算命,或谈情说爱。

九、请勿带宠物进入寺院。

十、请勿在寺院打广告或拉选票。

“我们出生…是为了修波罗蜜”