การบูชาข้าวพระแบบเข้าถึง ได้บุญมากเป็นอสงไขยอัปปมาณัง (Th Ch)

0
40

การบูชาข้าวพระแบบเข้าถึง ได้บุญมากเป็นอสงไขยอัปปมาณัง

如法荟供(入证供佛)——如阿僧祇一样无法计量的功德

 

การบูชาข้าวพระ คือ การนำเอาเครื่องไทยธรรม ซึ่งมีอาหารหวานคาว และดอกไม้ธูปเทียนที่จัดไว้น้อมไปที่กลางธรรมกาย  แล้วอาราธนาบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ประกอบวิชชาธรรมกาย นำไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพานนานมาแล้ว ถอดขันธ์ทั้ง ๕ ที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์ เหลือแต่ธรรมขันธ์ คือ ธรรมกาย ปรากฏอยู่ในอายตนนิพพาน นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน อุปมาว่า มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งหลาย เม็ดทรายหนึ่งเม็ดก็เป็นหนึ่งพระองค์ คือนับกันไม่ถ้วน การบูชาข้าวพระแบบนี้ เรียกว่า การบูชาข้าวพระแบบเข้าถึง

荟供是将精致的供品,如水果鲜花香烛,虔诚安放在身体中央的法身佛内,然后恭请法身法门诸导师,运用法身法门把食物供养给早已涅槃的正等正觉佛陀法身。正等正觉佛陀法身已经脱离了三法印控制下的五蕴,只余法蕴,就是法身。涅槃界的无量尊正等正觉佛陀法身,就如海洋里的沙粒一样多,数也数不清。如此荟供称之为入证供佛。

 

การบูชาข้าวพระแบบเข้าถึง เราจะได้บุญมากเป็นอสงไขยอัปปมาณัง คือ จะนับจะประมาณมิได้ แม้ว่าผู้มีรู้ มีญาณทัสสนะ สามารถคำนวณเม็ดฝนได้ ก็ยังไม่อาจคำนวณบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระได้ เพราะเราบูชาข้าวพระถูกตัวจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ พระธรรมกายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน

以入证供佛的方式荟供,我们将会得到如阿僧祇一样无法计量的功德。即使是那些能计算出一场雨雨滴数量多少的智者和知见者,也都无法计算出荟供功德。因为,我们供养的是无量正等正觉佛陀真身,即无量的法身佛。

 

แค่ถวายภัตตาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็มีอานิสงส์มากมายจะนับจะประมาณมิได้ ให้เราสมบูรณ์ไปด้วย สมบัติทั้ง ๓ ไปทุกภพทุกชาติ ไม่ขาดแคลนเลย ไม่อด ไม่อยาก ไม่ยาก ไม่จน แต่นี่ถวายถูกตัวจริงที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ร้อยองค์ พันองค์ หมื่นองค์ แสนองค์ ล้านองค์ แต่มากมายนับกันไม่ถ้วนเลย อานิสงส์ไม่ต้องพูดถึงกันละ มันเกินควร เกินคาด ต้องใช้คำว่า เป็นอจินไตย เหนือความนึกคิดของเราทีเดียวว่า จะมีปริมาณอานิสงส์ของบุญที่จะเกิดขึ้นนี้เท่าไร มันมากมายก่ายกอง เป็นอสงไขยอัปปมาณัง คือ จะนับจะประมาณกันมิได้ หรือจะนับจะประมาณได้ยาก

仅是供养一尊正等正觉佛陀斋食就已能获得不可计量的功德,生生世世具足三大财富,从此不再遭受饥饿、贫穷、困难。而我们供养的不是一尊正等正觉佛陀,也不是一百、一千、十万或百万尊,而是不计其数尊佛。其中的功德利益更加不可思议,超越极限,无法用言语形容,超出我们的想象。想知道有多少功德利益?如同阿僧祇一样,无法统计和衡量,或是很难统计和衡量的。

 

บุญมาก จนกระทั่งไม่ทราบว่า จะมาอุปมากันอย่างไร  เพราะเป็นภูมิอันยิ่งใหญ่ กระจกยังดื่มกินภูเขา โลก  และจักรวาล  ให้มาปรากฏในภาพ  ในกล้อง  ในฟิล์มได้ แต่ภูมินี้ยิ่งใหญ่เกินไปกว่านั้นเสียอีก

功德多到怎样的程度呢?不知道怎么比喻好。这就好像相机能拍下整个地球、河流山川、宇宙,让其呈现在相片中,电影中;而此功德比这些境界都要广阔得多。

 

เพราะฉะนั้น จึงต้องใช้คำว่า บุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระนี้เป็นอสงไขยอัปปมาณัง คือจะนับจะประมาณมิได้ เหมือนสายธารแห่งฝนที่ตกลงมาในจักรวาล ที่ไม่มีลมพายุ ในจักรวาลที่โล่ง ๆ ว่าง ๆ ไม่มีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวนักษัตร โล่งหมด มีแต่สายฝน เม็ดฝนเยอะแยะตกมาเต็มฟ้าครอบอย่างนั้น นี่เป็นคำอุปมาอุปไมยของบุญที่จะเกิดขึ้น กับบุญธรรมดาเปรียบเหมือนน้ำในแก้ว หรือน้ำในตุ่ม ซึ่งเปรียบเทียบกันไม่ได้เลย เพราะน้ำในแก้วน้ำในตุ่มนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ทำบุญกันแบบธรรมดาที่ไม่ได้มีเป้าหมายปลายทางอันยิ่งใหญ่ ที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ที่จะมุ่งไปปราบพญามารซึ่งเป็นศัตรูที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย

因此,荟供的功德如同阿僧祇一样,无法计算和衡量。假设有一个空空旷旷的宇宙,没有太阳、月亮、星星,一直源源不断下着雨。没有狂风,雨水很多,绵绵不绝,一直到溢满了整个天空。这样才能够描述出荟供的功德。普通的功德就好像是一杯水,或是一缸水,根本无法进行比较。那些没有伟大的人生目标、按照习俗修功德的人,他们所得的功德如同一杯水、或是一缸水。而荟供的功德是属于以降服人类和众生真正的敌人,趣向法的究竟为目标的降魔团体。

 

กระแสธารแห่งบุญที่บังเกิดขึ้นจากพระธรรมกายของพระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสัพพัญญูพุทธเจ้า พระบรมพุทธเจ้า มากมายมาจรดที่กลางกายเรา นึกถึงท่อน้ำหลาย ๆ สายที่พุ่งมาที่ตัวเราเสมือนเป็นธารรองรับน้ำ ภาชนะที่ใส่มันก็จะเต็มเร็ว

源自诸阿罗汉法身、辟支佛法身、正等正觉佛陀法身、至上佛法身的功德流,源源不断的流入到我们我们的身体中心。如同有很多条水流,急速的流向我们,很快就满了。

 

บุญญาภิสันธานท่อธารแห่งบุญ มาจรดรวมเป็นดวงบุญในกลางกาย จะเป็นบุญพิเศษ ที่ทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบุญ ที่มาประกอบพิธีกรรมทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลก จะได้บุญใหญ่ติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม มากลั่นธาตุธรรมเห็น จำ คิด รู้ของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของพญามาร จากวิบากกรรม  วิบากมาร วิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ อุปสรรคต่าง ๆ นานาในชีวิต ทุกข์ โศก โรค ภัยต่าง ๆ แก้ไขไปในตัวเสร็จ

此殊胜功德流,汇聚在每个人的身体中心,形成透明的功德球。让国内外参与荟供的每个人都获得大功德,此特殊功德生生世世跟随着我们,直到法的究竟。此功德将净化我们的受、想、行、识,让其清净透明,从而脱离魔罗的掌控,消除业障和孽缘,以及一切障碍,从所有的痛苦、疾病、灾难危险中解脱出来。

 

แล้วก็เชื่อมสายสมบัติให้มาติดอยู่ในกลางกายของทุก ๆ คน สายสมบัตินี่สำคัญ ที่อยู่เบื้องหลังของมนุษย์ทุกคน ทำหน้าที่ดึงดูดสมบัติ เอามาให้เราได้เอาไว้ใช้หล่อเลี้ยงสังขาร และสร้างบารมี

然后吸引财富的源泉,接引到我们每个人身体中心。这个财富流很重要,是每个人生命的幕后推手,负责吸引财富和宝藏,让我们能养家糊口和累积波罗蜜。

 

ถ้าสายสมบัตินี้ขาดตอนเป็นช่วง ๆ  จะทำให้บางช่วงชีวิตเราก็ราบรื่น บางช่วงก็เกิดอุปสรรคในชีวิต บุญนี้ก็จะเชื่อมกระแสสายสมบัติให้เชื่อมต่อกันตลอดเลย จะทำให้เราประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตตลอดเวลา สายสมบัติที่เกิดจากบุญนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ให้มาก ๆ ทำให้เราสร้างบารมีอย่างสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

如果财富流断断续续,那么我们的生命会有时顺利,有时障碍重重。而荟供的功德会将财富流连接起来,一直保持顺畅,让我们的生命只有快乐与成功。因此,功德而生的财富流显得尤其的重要,我们要多多地累积,让我们生生世世都能轻松舒服地修波罗蜜,直到法的究竟。

 

เราจะสมบูรณ์พร้อมไปด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพานและวิชชาธรรมกาย เราจะเลิกอดอยากยากจน ใครมีอุปสรรคต่าง ๆ นานา ในชีวิตก็จะพ้นอุปสรรคนั้น จะค้าขายก็มั่งคั่งร่ำรวย ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงาม สมบัติใหญ่จะพรั่งพรู มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง ป่วยก็จะหาย คนหน่ายก็จะรัก จนก็จะรวย ปฏิบัติธรรมก็จะบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกาย

我们将具足圆满的容貌、财富和德行,具足利、誉、称、乐、道果、涅槃和法身法门。我们将不再遭受饥饿、贫穷,远离一切障碍,生意兴隆,财源广进,有无尽的财富,无病无灾,成为人见人爱的大富翁,在修行时轻易证得法身。

 

เมื่อตามระลึกนึกถึงคราใดก็สุขใจทุกครั้ง และจะเป็นภาพสุดท้ายที่ทำให้ใจเราสดใส ในยามที่จะละจากโลกไปสู่สุคติ บุญนี้ยังตามส่งผลไปในสุคติโลกสวรรค์อีก ปิดประตูอบาย เปิดประตูสวรรค์ เราจะท่องเที่ยวอยู่ในสองภพภูมิ คือ มนุษย์กับเทวโลก  เกิดมาใหม่ก็ระลึกชาติได้ สมปรารถนาในทุกสิ่ง ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ที่จะไปเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราไปในภพเบื้องหน้ากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

 

每一次意念,都感觉喜悦开朗,而这将让我们往生之前保持心清净明亮,往生后去往善道。关闭地狱之门,打开天界之门,此功德还将跟随我们到天界。我们将会只在人间和天界轮回,转世时拥有宿命通,一切如愿,具足美貌、财富、德行,未来世顺利的累积波罗蜜,直到法的究竟。

เพราะฉะนั้น ต้องหมั่นสั่งสมบุญให้เยอะ ๆ  สร้างกุศลธรรมให้มาก ๆ มาบูชาข้าวพระทุกเดือน ไม่ให้ขาดเลยจนกระทั่งหมดอายุขัย แล้วก็บุญทุก ๆ บุญที่แนะนำให้ทำ  ทำไปเถอะ ทำทุกบุญอย่าให้หกหล่น  อย่าไปทำมัวทำมาหากินกันอย่างเดียว หรือสนุกสนานเพลิดเพลินกัน  ต้องสร้างบารมีควบคู่กันไปด้วย

因此,一定要多多累积功德,多行善,每个月都参与荟供法会,千万不要错过,直到命终。每一个功德,都积极、法喜地参与,不要落下任何一个。不要一心只顾着谋生,或者沉迷于世俗的快乐,修波罗蜜与谋生要齐驱并进。

 

อย่างที่ลูกทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศนั่นแหละ ที่ได้มาร่วมพิธีประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันในทุก ๆ เดือน ที่มาวัดพระธรรมกายนี้  บางท่านก็มาไกล  จากชายแดนก็มี ต่างจังหวัดไกล ๆ ก็มี  บางท่านอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้แต่ก็รวมกัน  ชุมนุมกัน  ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ

国内外的弟子们齐聚一堂,一起参与每个月的荟供。有些弟子长途跋涉,从很远的地方赶到法身寺;有些弟子无法来到现场,也会聚集在一起,通过网络在线参与荟供。

 

บางท่านอยู่ต่างประเทศตื่นมาดึก ๆ ดื่น ๆ  มาประกอบพิธีบูชาข้าวพระกัน นี่เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนา และก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม เพราะบุญบูชาข้าวพระนี้เป็นบุญใหญ่จริง ๆ เราจะเห็นบุญได้เมื่อเราเข้าถึงธรรมกาย  ถึงพระรัตนตรัยในตัว ได้ศึกษาวิชชาธรรมกายแล้วเราจึงจะไปรู้ ไปเห็น ไปเห็นแล้วก็ไปรู้  เราจะยิ่งมีความปีติ มาความเบิกบาน ชุ่มชื่นใจ  ภาคภูมิใจทีเดียว  เพราะเราได้ใช้วันเวลาที่ผ่านมา  ได้สร้างบุญใหญ่ขนาดนี้ มันจะปลื้มใจ แล้วเราจะได้อานิสงส์ในการบูชาข้าวพระดังกล่าว ติดอยู่ในศูนย์กลางกายของเรา เป็นผังสำเร็จไปทุกภพทุกชาติ เพราะฉะนั้นอย่าขาดกันนะลูกนะ

还有些人在异国他乡,因为时差问题,深夜起床参与荟供法会,是如法、美满的行为,这都是非常值得随喜赞叹的。因为荟供法会的功德真的非常殊胜,当我们证得法身后,就能看到其殊胜。证得内在三宝,修习法身法门之后,就能如实了知,如实知见,而我们也会更加法喜,更加快乐,更加自豪。因为在过去的日子里,我们一直行善累积大功德,法喜充满。以上所说的荟供功德,将会存储在我们的身体中心,成为生生世世圆满成就的生命蓝图。所以,弟子们不应该错过。