แผนผังภายในวัดพระธรรมกาย (Th En Ch)

0
8

แผนผังภายในวัดพระธรรมกาย

法身寺示意图

Map of Wat Phra Dhammakaya

 

ไปถนนพหลโยธิน

帕昏唷庭路

To Phaholyothin Road

 

ถนนสีขาว

习考路

White Road

 

คลองสอง

空宋渠

Khlong Song Road

 

พื้นที่ 2,000 ไร่

2000泰亩区

2,000 Rai Area

 

คลองแอล สองสาม

空恩 松三渠

 

 

ถนนบางขันธ์-คลองหลวง

邦恳空銮路

Bangkhan-Khlong Luang Rd.

 

พื้นที่ 196 ไร่

196泰亩区

196 Rai Area

 

พื้นที่ 130 ไร่

130泰亩区

130 Rai Area

 

คลองสาม

空三渠

Khlong Sam Road

 

ประตู

大门

Gate

 

อาคารสถานที่

建筑

Buildings and Halls

 

1 มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 1. 帕蒙昆贴牟尼祖师纪念堂

1.Memorial Hall of Phramongkolthepmuni(Sodh Candasaro)

 

2 สภาธรรมกายสากล

2.国际法身禅堂

2.Dhammakaya Assembly Hall

 

3 พระมหาธรรมกายเจดีย์

3.大法身塔

3.Maha Dhammakaya Cetiya

 

4 มหารัตนวิหารคด

4.大宝墙

4.Grand Meditation Stadium

 

5 อาคารภาวนา 60 ปีฯ

5.六十年周年法胜深修禅堂

5.60-Year Meditation Building

 

6 ชมรมพุทธศาสตร์สากล

6.国际佛学社

 1. International Buddhist Society

 

7 อาคารสารสนเทศ IT

7.网络IT中心

 1. IT Building

 

8 ศูนย์ประสานงานสาขา

8.泰国各分院协调中心

8.Branch Coordination Center

 

9 โถงช้าง

9.大象大厅(活动中心)

 1. Elephant Lobby

 

10 สำนักสื่อ DMC

10.DMC传媒部

 1. Office of DMC Media

 

11 หมู่บ้านอาสาสมัคร

11.志愿者寮房

 1. Volunteers Village

 

12 ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัดฯ

12.展览中心

 1. Temple Development Center

 

13 อาคารหนึ่งไม่มีสอง

13.优婆夷寮房(独一无二大楼)

13.Second to None Female Residence

 

14 ร.ร.พระปริยัติธรรม

14.佛学院

 1. Pariyatti Dhamma School

 

15 อาศรมบัณฑิต

15.智者僧寮

 1. Ashram Pandita

 

16 หมู่กุฏิสามเณร

16.沙弥寮房

 1. Novice Residence

 

17 ธรรมอุทยาน

17.佛法园林

 1. Dhamma Garden

 

18 อาคาร 115 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

18.志愿者寮房(纪念詹老奶奶师父诞辰115年大楼)

 1. Khun Yai Chandra Khonnokyoong 115-Year Building

 

19 อาคารจอดรถ

19.停车楼

 1. Parking Structure

 

20 หมู่บ้านบรรลุธรรม

20.觉悟村

 1. Enlightenment Meditation Village

 

21 ประณีตศิลป์

21.铸佛工艺工厂

 1. Fine Arts

 

22 ติดต่อ สอบถาม

22.接待处

 1. Information Center

 

23 ศูนย์สื่อมวลชน

23.媒体接待中心

 1. News Media Center

 

24 นฤมิตศิลป์

24.艺术创意中心

 1. Creative Arts

 

25 ปทุมเจดีย์

25.莲花塔

 1. Lotus Cetiya

 

26 แอนิเมซัน

26.动画制作中心

 1. Animation

 

27 อาศรมพุทธบุตรแก้ว

27.佛弟子培训中心

27.Buddhaputra Kaew Residence

 

28 หมู่บ้านบุคลากรแก้ว

28.人事培训村

 1. Personnel Village

 

29 ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครจราจร

29.交通志愿者协调中心

 1. Traffic Coordination Center

 

30 หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ

30.詹老奶奶师父膳堂

 1. Master Nun Chand Khonnokyoong’s Refectory

 

31 อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

31.詹老奶奶百年纪念大楼

 1. Khun Yai Chandra Khonnokyoong Centennial Memorial Building

 

32 อาคารพระผู้ปราบมาร

32.降魔尊者僧寮(僧团寮房)

 1. Great Master Vanquisher of Mara Monk Residence

 

33 อาคาร 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

33.法胜大师八十周年培训大楼

 1. Luangpor Dhammajayo 80-Year Building

 

34 โบสถ์พระไตรปิฎก

34.三藏大雄宝殿

 1. Tipitaka Chapel

 

35 เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

35.宝岛天塔

 1. Celestial Island Cetiya

 

36 มหาวิหารคุณยายอาจารย์ฯ

36.詹老奶奶师父纪念堂

 1. Memorial Hall of Master Nun Chand Khonnokyoong

 

อัพเดทเมื่อวันที่ 26 Feb 2566

更新于2023 年 2 月 26 日

Updated on 26 February 2023

 

สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก

世界佛教艺术学院

Global Buddhist Art Institute