อาคาร 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย (Th En Ch)

0
125

อาคาร 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

 

อาคาร 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย หมู่กุฏิเพื่อการหล่อหลอมพระธรรมทายาทให้เป็นพระแท้  ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้ศาสนสถานแห่งนี้เป็นสถานที่อบรมหล่อหลอมพระผู้บวชใหม่ ให้เป็นพระแท้ที่โลกต้องการ สมบูรณ์พร้อมด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธและเทศนา เหมาะสมเป็นครูสอนศีลธรรมและเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐให้แก่ชาวโลก

 

บุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ที่เหล่าศิษยานุศิษย์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานน้อมบูชาธรรมถวายแด่หลวงพ่อธัมมชโย พระพ่อผู้เป็นดั่งดวงตะวันธรรมส่องสว่างหนทางชีวิตอันประเสริฐให้กับชาวโลกทั้งหลายตลอดมา เนื่องในวาระโอกาสอายุวัฒนมงคลครบรอบ 80 ปี ด้วยการสถาปนาอาคาร 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย หมู่กุฏิอบรมหล่อหลอมพระธรรมทายาทให้เป็นพระแท้แห่งนี้ ให้สำเร็จให้จงได้ ก่อให้เกิดกระแสธารแห่งศรัทธาอันมหาศาล รังสรรค์งานพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าและงดงามสูงเด่นเฉกเช่นสมัยพุทธกาลอีกยาวนาน

 

80th Anniversary LuangPor Dhamamchayo building

 

80th Anniversary LuangPor Dhamamchayo building, is a place where dharma heirs was born with the aim of providing this place of worship and training to practice the new monk into the true beings that the world needs, complete with the buddha scriptures practices (Tripitaka), Dharma practices (Meditation), Attain enlightenment and understand thoroughly of the dharma process, Preaching practicing (Moralizing practices), that suitable to be a moral teacher and to become a noble field of merit for the world.

 

It is a historic merit that the disciples will be able to come together to pray and worship dharma offering to ours royal father Luangpor Dhammachayo, who is like the sunshine, that has always illuminates the noble way of life for the peoples of the world.

On the occasion of the 80th anniversary of the establishment of the Luangpor Dhammachayo Building.

The monk were trained to become a true monk. It produces a tremendous stream of faith and create a work of Buddhism that is as prosperous and beautifully as it was in the Buddhist period.

 

法胜八十周年培训大楼

法胜八十周年培训大楼是专用于新出家比丘培训之地,也是为了培养佛法薪传者成为正僧,让他们成为具足教法、行道、通达和说法的合格僧侣,同时他们也是续佛慧命的重要力量,正是世人所需的人生导师,世人的道德榜样和高尚的福田。

 

这是历史上难得的大功德,所以弟子们齐心发愿,在法胜大师八十诞辰之际,将修建一栋法胜八十周年培训大楼,以此供养法胜大师,师父就如旭日的太阳一直照耀着我们生命。祈愿能早日圆满建成此大楼,专用于培养新比丘成为续佛慧命的正僧。同时让更多的人对佛教心生信仰,让佛教与世长存,利益众生。

 

อาคาร 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

Luangpor Dhammajayo’s 80th Birthday Anniversary Buildings

法胜八十周年培训大楼

 

  1. อบรมธรรมทายาท นักเรียน นักศึกษา

พื้นที่ 14800 ตารางเมตร

  1. Dhammadayada Training for Benefactors

14,800 sq.m

1.培训佛法薪传者、中小学生、大学生

面积14800平方米

 

  1. อบรมธรรมทายาท ผู้นำบุญ

พื้นที่ 15150 ตารางเมตร

  1. Newly Ordained and Junior Monks (Nawaka) Training

15,150 sq.m

2.培养佛法薪传者、功德引领者

面积15150平方米

 

3.อบรมพระนวกะ

พื้นที่ 12950 ตารางเมตร

3.Newly Ordained and Junior Monks (Nawaka) Training

12,950 sq.m

3.培训新比丘

面积12950平方米

 

  1. อบรมพระศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม

พื้นที่ 17200 ตารางเมตร

4.Training for Monks from Moral Development Centers

17,200 sq.m

4.培训僧人、提升道德中心

面积17200平方米

 

  1. อบรมธรรมทายาท ประชาชนทั่วไป

พื้นที่ 7200 ตารางเมตร

5.Dhammadayada Training for the General Public

7,200 sq.m

5.培训佛法薪传者、大众

面积7200平方米

 

  1. กองพิธีกรรมงานบวช

พื้นที่ 4500 ตารางเมตร

6.Ordination Ceremony Department

4,500 sq.m

6.受戒仪式部

面积4500平方米

 

  1. พระประจำกองร้อยเนื้อนาบุญ

พื้นที่ 7400 ตารางเมตร

  1. Kong Roi Nuanaboon Meditation Monks

7,400 sq.m

  1. 禅修专训处

面积7400平方米

 

พื้นที่พักอาศัย 2211 คน

Residential area for 2,211 occupants

居住面积可容纳2211人

 

พื้นที่ห้องประชุมจุได้ 3355 คน

The conference rooms can support up to 3,355 occupants

会议室面积可容纳3355人