บุญถวายยานพาหนะ (Th En Ch)

อานิสงส์ของการถวายยานพาหนะ ได้รับความสุขในทุกที่ทุกสถาน ทั้งนั่ง ยืน เดิน นอน ได้รับความสะดวกสบายในทุกที่ ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากมนุษย์และเทวดาในทุกที่ที่เราไป เป็นผู้มีปัญญามาก มีปฏิภาณไหวพริบที่ว่องไว ได้ยานพาหนะที่พิเศษ เดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างรวดเร็ว ทำกิจการงานใดๆ ก็สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้ง่ายๆ จิตใจผ่องใสเสมอ เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย โดยสะดวก ขณะสร้างบุญบารมี ก็ทำได้อย่างสะดวก ไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง เมื่อละโลกแล้ว มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป สร้างบุญบารมีเป็นหมู่คณะอย่างมีความสุข สามัคคี จนถึงที่สุดแห่งธรรม   The fruits of offering a transportation vehicle Blessed with happiness in any and all areas, whether standing, walking, or sleeping. Blessed with ease and comfort in all areas. Blessed…