วิธีอธิษฐานจิต พระผงวัดปากน้ำ (Th Ch)

0
16

วิธีตั้งจิดอธิบฐานพระของขวัญวัดปากน้ำ

ท่านจงน้อมใจของท่านให้หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายตัว (ดังจะกล่าวในตอนหลัง) บูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์ สิ่งอื่นจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าไม่มีในโลก เสร็จแล้วให้หยิบเอาองค์พระของท่านมาพิจารณาให้จำได้ แล้วหลับตาน้อมองค์พระไปตั้งไว้กลางตัวในกลางศูนย์ข้างใน  แล้วให้บริกรรมภาวนาว่า “สัมมาอะระหัง” นึกให้เห็นเหมือนกับเห็นด้วยนัยน์ตาจริงๆ นึกหนักขึ้นก็เห็นชัดแจ้งกับตาจริงๆ การเห็นนั้นไม่ใช่ตามนุษย์เห็น เป็นตากายทิพย์เห็น (กายที่เรานอนฝันออกไปนั่นแหละคือกายทิพย์)

เมื่อเห็นชัดแจ้งดังนั้น แล้วก็ต้องมองให้เห็นไว้เสมอในอิริยาบถทั้งสี่ เมื่อทำให้เห็นดังนี้  พระท่านก็จะโปรดเรา ต่อแต่นั้นท่านจะปาฏิหาริย์นิรมิตองค์ของท่านให้โตออกไปบ้าง เล็กบ้าง  แล้วเปลี่ยนสีเป็นสีต่างๆ ขาวเป็นเงินยวงบ้าง เป็นสีทองคำบ้าง เป็นสีเหลืองบ้าง เป็นสีขาวสะอาดบ้าง เป็นสีแก้วมรกตบ้าง ขาวใสเมือนเพชรบ้าง เหมือนกระจกส่องเงาหน้าบ้าง  เมื่อเห็นได้ถึงขนาดนี้  แล้วอย่ายินดียินร้าย ทำให้ใจเฉยนึกว่านั่นเป็นปาฏิหาริย์ของพระท่าน ท่านโปรดเรา เราต้องเคารพระลึกถึงท่านเสมอ

เมื่อทำได้ดังนี้ชื่อว่า บูชาพระองค์ท่านด้วยคารวะอย่างยิ่ง ไม่มีการบูชาอื่นจะยิ่งไปกว่า ในชั้นนี้องค์พระท่านจะปาฏิหาริย์จนเต็มส่วนของท่าน เป็นแก้วหมดทั้งองค์ งามไม่มีที่ติ ท่านจะประทับอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราตามเดิมแต่ประทับผินพระพักตร์ออกตามกายของเรา ที่ศูนย์กลางกายมนุษย์

เมื่อเราเข้าถึงองค์พระดังนี้แล้ว ต้องการอะไรอาราธนาให้ท่านช่วย ต้องสำเร็จตามปรารถนา  ต่างแต่ช้ากับเร็วเท่านั้น หรือทันใดนั้นก็ได้

เมื่อเราหัดทำใจให้เข้าถึงองค์พระได้ชำนิชำนาญคล่องแคล่วดังนี้แล้ว ในเมื่อเราจะไปทางบกก็ดี ทางน้ำ ทางอากาศก็ดี หรือจะไปในที่ใดที่หนึ่งก็ดี หรือมีเหตุการณ์บังเกิดขึ้นโดยปัจจุบันก็ดี เราก็จะอาราธนาให้ท่านช่วยได้ทันท่วงที

ถ้าเรารับราชการขอทางราชการของข้าพเจ้า ขอให้ราบรื่นเรียบร้อย ไม่เป็นที่สะดุดตา สะดุดใจผู้หลักผู้ใหญ่

ถ้าเราค้าขาย ขอให้การค้าขายของข้าพระพุทธเจ้าขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง กำไรงาม

ถ้าเราทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำกิจการใดๆ ขอให้การกระทำนี้ได้ผลเกินควรเกินค่า

ถ้าเราจะไปทางน้ำ ทางบก  ขอให้ไปดีมาดี สวัสดีมีชัยทุกเมื่อเทอญฯ

 

 

 

第一届北榄寺祖师佛牌

许愿的方法

         一开始您要先宁静下来,让心静定在身体的中央点。在向全世界最有威力的佛牌许愿前,首先,拿着你的佛牌来看,然后记住牠的样子,阖上双眼,观想佛牌静定在体内的中央点,同时一直默念「三玛 阿拉航」……..。直到观想的祖师佛牌变得清楚,就如睁开眼睛看到时那样清楚,越来越清晰。所谓的「看到」并不是肉眼所见,而是内在的「细人身」看到的。当您能做到这样的程度时,每天练习直到在生活中的行、住、坐、卧,也能清楚的看到。

当能做到那样时,诸佛会来加持您。牠会化身有时变大、变小或变颜色像白银、金色、黄色、白色、变成像翡翠、透明如水晶或钻石等等。能做到这样的程度后,不可以太兴奋或不满意,也不要太在意,只要知道这是佛牌的威力就行了。诸佛会来加持我们,我们要尊敬且持续的意念牠,这才是用恭敬心实际修行来供奉佛牌,没有任何供奉能比得上。佛牌会显现威力直到全身变成透明的,牠会安定地留在中央点,像我们一样面向前的盘腿静坐。

当我们证得内在之佛后,你想得到什么就能恭请佛牌加持,有时可能会慢点、快点也可能马上实现。

当能训练我们的心熟练到这样的程度后,无论到什么地方:不管在陆地、水上、空中,或发生了任何意外,我们都能请佛牌来庇佑。如果当官,就能许愿步步高升、工作顺利、能让上司满意……等。若是做生意,就许愿我们的任何生意欣欣向荣、财源广进。若我们务农,愿能得到丰收的果实。无论在水上或陆地上,都能一路平安,事事顺利且圆满。