คำถวายเครื่องไทยธรรม (Thi Eng Chi)

Offering of Four Necssities of a Bhikkhu Recite “namo…” 3 times ตั้งนะโม 3 จบ อิมานิ มะยัง ภันเต, จะตุปัจจะยาทีนิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, จะตุปัจจะยาทีนิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ Imāni mayaṃ bhante, catupaccayādīni, saparivārāni, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, Imāni, catupaccayādīni, saparivārāni, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, ḍīgharattaṃ, hitāya, sukhāya, nibbānāya…

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน (Thi Eng Chi)

Offering of Bathing Robes for the Annual Rain Retreat 供养袈裟 Recite“namo…” 3 times (ตั้ง นะโม 3 จบ) อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะสาฏิกานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, วัสสิกะสาฏิกานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ Imāni mayaṃ bhante, vassikasāṭikāni, saparivārāni, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, imāni, vassikasāṭikāni, saparivārāni, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, dīgharattaṃ,…

คำถวายผ้าอาบน้ำฝนและหลอดไฟ Offering Bathing Robes and Light Bulb for the Annual Rain Retreat (Thi Eng)

Recite “namo…” 3 times (ตั้ง นะโม 3 จบ)  Imāni mayaṃ bhante, vassikasāṭikāni ca, padīpāni ca, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, imāni, vassikasāṭikāni ca, padīpāni ca, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya, sukhāya, nibbānāya ca. อิมานิ มะยัง ภันเต,วัสสิกะสาฎิกานิ,ปะทีปานิ จะ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, วัสสิกะสาฎิกานิ, ปทีปานิ จะ, ปะฎิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ  …

คำกรวดน้ำ Dedication of Puñña to Deceased Relatives (Thi Eng)

Idaṃ me, ñātīnaṃ hotu, sukhitā hontu, ñātayo. (3 times) อิทัง เม, ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, ญาตะโยฯ (กล่าว 3 จบ)   I hereby dedicate this puñña, which I have just accrued, to my deceased relatives. May they be blessed with this puñña and find greater happiness in their current and future existences. ขอบุญนี้, จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลาย, ของข้าพเจ้า, ขอญาติทั้งหลาย,…

คำถวายสังฆทาน Saṅgha-dāna Offering (Thi Eng Chi)

Saṅgha-dāna Offering    คำถวายสังฆทาน   Introduction to Offering Saṅgha-dāna คำกล่าวนำก่อนถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน   Generosity is the mark of a wise man. It is one of the virtuous qualities that defines Buddhahood and supports our pursuit of Nibbāna. The discerning will choose the right time and the very best of food and refreshment to offer to those bhikkhus who…

คำอธิษฐานจิตผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติ(Thi Eng)

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมหาปูชนียาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชชาธรรมกาย ด้วยความเคารพเลื่อมใส ในพรรษาแห่งบรรลุธรรมนี้ ข้าพเจ้าได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมและเพิ่มเติมคุณธรรมในตัว ทั้งได้เตรียมผ้าไตรจีวร ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ I pay homage to the Buddha, the Dhamma, the Sangha, and the great masters who have imparted upon me the Dhammakaya Knowledge. In this ‘year of attainment’, I have cultivated my mind through meditation, performed good deeds to increase my virtues, and prepared…

คำอธิษฐานหล่อหลวงปู่ทองคำ (Thi Eng Chi)

ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณหลวงปู่  พระมงคลเทพมุนี  (สด  จันทสโร)  ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายด้วยทองคำบริสุทธิ์  ประดุจคืนชีพท่านใหม่  เพื่อเป็นองค์นำขบวน  พระเดินธุดงค์ธรรมชัย  ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ With the merit we have accumulated in casting the likeness image of Venerable Phramongkolthepmuni (Sodh Candasaro), the discoverer of Dhammakaya Knowledge with pure gold, as if he is resurrected and be the leader of Dhammachai dhutanga’s monks on the Great Master’ Path. 我们以虔诚之心供养纯金铸造第七尊,法身法门发掘者——帕蒙昆贴牟尼祖师金像。这尊金像如同祖师重现人间,每年的导师圣地之路——法胜头陀行,都会恭请祖师金像出来,走遍各地,供信众瞻仰敬拜。 ด้วยเดชแห่งบุญยิ่งใหญ่…