คำสอนนาค ในพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท (Thi Eng Chi)

คำสอนนาค ในพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท SERMON FOR ‘NAGA’— DHAMMADAYADA ORDINATION 佛法薪传者出家仪式——教导戒子之言 บัดนี้เธอได้น้อมนำผ้ากาสายะ ผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดอันเป็นเครื่องนุ่งห่มของบรรพชิต เข้ามาในท่ามกลางสงฆ์ เปล่งวาจาของถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกและได้กล่าวคำขอบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายเพื่อสลัดจากกองทุกข์ทั้งปวงและทำพระนิพพานให้แจ้ง ด้วยความศรัทธาและความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ Now that you have presented the saffron robes, the garments of an ordained person, to the Sangha, and you have uttered the words requesting the Triple Gem to be your refuge; and through the faith and confidence…