หนังสือของขวัญ (Th En Ch)

ปฏิบัติธรรมตามหลักวิชชา (Th En Ch) 1.มโนปณิธาน สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตาม อย่าทิ้งการปฏิบัติธรรม อย่าให้เป้าหมาย  มโนปณิธานสูญหาย   การที่พวกเราตัดสินใจเข้าวัด ก็เพราะต้องการเข้าถึงพระธรรมกาย   และศึกษาวิชชาธรรมกาย   เพราะฉะนั้น ให้ปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  โดยไม่ต้องคาดหวังว่า…จะต้องละเอียดเลิศเลอ เอาแค่ไม่หยาบไปกว่าเดิมก็พอแล้ว แต่ถ้าหากว่า  ละเอียดขึ้นไปกว่าเดิม  ก็ให้ถือเป็นผลพลอยดีที่เราได้รับจากการรักษาความละเอียดตลอดเวลา 7  ธันวาคม  พ.ศ.  2540 1.Our Goal The most important thing, wherever you are, is not to neglect your meditation practice. Don’t let your purpose in life1slip away. We made the decision to follow this path,…