ฐานที่ตั้งของใจทั้ง 7 ฐาน (Th En Ch)

ฐานที่ตั้งของใจทั้ง 7 ฐาน ฐานที่ 1 ปากช่องจมูก หญิงข้างซ้าย ชายข้างขวา ฐานที่ 2 เพลาตา หญิงข้างซ้าย ชายข้างขวา ฐานที่ 3 จอมประสาท ฐานที่ 4 ช่องเพดานปาก ฐานที่ 5 ปากช่องลำคอ ฐานที่ 6 ศูนย์กลางกาย ระดับสะดือ ฐานที่ 7 ศูนย์กลางกาย ที่ตั้งของใจถาวร เหนือสะดือสองนิ้วมือ The Seven bases of the Mind Base (1) Nostril {Left nostril for women   Right nostril for men} Base (2) Bridge of nose  {Left for…

แนวทางในการนึกน้อม พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร (Th Ch En)

แนวทางในการนึกน้อม พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร 忆念降魔尊者祖师的方法 主要是先调整身心,让自己感觉舒服、平静。当身体和心都舒服之后,再慢慢的,轻轻柔柔的忆念降魔尊者祖师(当我们忆念祖师时,可以选择本身喜欢的任何一尊像,可以是肉身像,黄金像或是透明水晶像)。 忆念祖师的方法有好几种,只要选择感觉容易、轻松、自然又适合自己的方法就可以了。无论我们忆念的祖师画面清楚与否,或者只能凭着感觉,我们都不需要担心,只注重于如法的,轻松容易的做。 以下是忆念祖师的几个例子: 1. 轻松的感觉祖师笼罩着自己,或者感觉祖师在自己的身体内 2. 轻轻的请祖师像安放于自己的中心点 3. 忆念祖师,请祖师笼罩自己,时时刻刻,无论做任何事情,都能舒舒服服的留在祖师的中心点里 4. 请祖师重叠于自己身体上,轻松的感觉本身就是祖师,祖师就是自己 5. 忆念祖师,请祖师像扩大至笼罩我们的寺院,时时刻刻,无论做任何事情,都留在祖师的中心点 6. 忆念祖师,感觉祖师就在我们身边,无论去到哪里觉得祖师时刻紧密庇佑着我们,就是如此 7. 无论采用任何方法,只要让自己感觉容易和轻松 这些忆念方法都必须如法的做,不必担心清楚与否,清楚也好,不清楚也没有关系。关键在于我们能够感觉自然、轻松。当忆念之后,我们持续的,舒舒服服的做,一边忆念一边进行日常任务,心情平静。主要是保持轻松舒服,做得自然,当我们如法的训练,心自然就会持续的忆念祖师,能够让我们时时刻刻和祖师在一起。 如此的做,我们就可以为祖师增添降魔的功德波罗蜜(魔罗是指五种魔罗既是烦恼魔,天子魔,死亡魔,五蕴魔,行魔),如此就能够容易的降伏这五种魔罗。 不久我们就得胜了。 The Ways to Gently Visualize Luang Pu, the Mara Conqueror First of all, to adjust your body and mind, stay comfortable and calm. When your body and mind are relax, slowly and…

บทเกริ่นนำพิธีถวายไทยธรรม วันคุ้มครองโลก 22เมษายน (Th Ch)

บทเกริ่นนำพิธีถวายไทยธรรม วันคุ้มครองโลก 22เมษายน (ผู้แทนสาธุชนกล่าว) วันนี้เป็นวันมหามงคล, ที่โยมได้เห็นพระคุณเจ้าผู้เจริญ กว่า ๒ หมื่นวัดทั่วประเทศ, ได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับโยม, ถือว่าเป็นทัสนานุตริยะ คือการเห็นอันประเสริฐ, และเป็นบุญลาภของโยมทั้งหลาย ที่จะได้สร้างบุญใหญ่ กับทักขิไณยบุคคล, เฉกเช่นกับพระคุณเจ้าผู้เป็นอายุ ของพระพุทธศาสนา, (信众代表发言)     今天是个吉祥的日子,弟子我能看到来自全国三万多所寺院的僧人,散发慈悲心聚集在此,作为我们在家居士的福田,这可以誉为非常圣观的场面了,能看到这么高尚神圣的画面是我们众在家居士的福德。让我们有机会能够在值得供养的人面前修大功德。就如同续佛慧命的佛家弟子一样。 แม้ในยามนี้จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ, ทำให้การแสวงหาปัจจัยทำได้ลำบาก แต่โยมก็ไม่หวั่นไหว, ยังคงมีความตั้งใจจริงที่จะสร้างบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลัง, โยมทั้งหลายมีความปลื้มปีติใจ, ที่จะได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญ, ขออานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้, จงดลบันดาลให้โยมทั้งหลาย, มีความเจริญรุ่งเรือง และร่ำรวยอย่างเป็นอัศจรรย์, อีกทั้งให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตและอุปสรรคทั้งหลายไปได้, และให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในปัจจุบันนี้เทอญฯ, 由于现在出现经济与政治危机,使得挣钱谋生更加困难了。但是我们的弟子一点都没有动摇,还是以非常坚定的真心尽全部的力量来修功德。我们众居士内心都充满了法喜,因为能来供养布施给僧众们。愿这次殊胜的功德利益庇佑众居士前程似锦、财源广进。同时有能力来战胜所有的危机与困难,能在此时此刻证入三宝。

คำกล่าวอัญเชิญเทวดา (Th Ch)

คำกล่าวอัญเชิญเทวดา บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคล, ขออัญเชิญภุมมะเทวา, ผู้สิงสถิต ณ เนินดิน, โขดหิน แลพื้นดิน, รุกขะเทวา, ณ พฤกษาใด, อากาสะเทวัน, อันสถิต ณ พิมานในนภากาศ, ขออัญเชิญปวงเทพยดาทุกชั้นฟ้าสรวงสวรรค์, อันประกอบด้วย, ท้าวมหาราชทั้ง ๔, อธิบดีแห่งจาตุมหาราชิกาเทวภูมิ, สมเด็จพระอัมรินทราเทวาธิราช, จอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, สมเด็จท้าวสุยามาเทวาธิราช, อธิบดีแห่งยามาเทวภูมิ, สมเด็จท้าวสันตะดุสิตเทวาธิราช, อธิบดีแห่งดุสิตาเทวภูมิ, สมเด็จท้าวสุนิมมิตตะเทวาธิราช, อธิบดีแห่งนิมมานะระดีเทวภูมิ, สมเด็จท้าวปะระนิมมิตตะวะสะวัตตีเทวาธิราช, อธิบดีแห่งปะระนิมมิตตะวะสะวัตตีเทวภูมิ, อีกทั้งรูปพรหม ๑๖ ชั้น, อันประกอบด้วย, รูปพรหมปาริสัชชา, ปุโรหิตา, มหาพรหมา, ปะริตตาภา, อัปปะมาณาภา, อาภัสสรา, ปะริตตะสุภา, อัปปะมาณะสุภา, สุภะกิณหา, เวหัปผะลา, อสัญญีสัตตา, อะวิหาสุทธาวาส, อะตัปปาสุทธาวาส, สุทัสสาสุทธาวาส, สุทัสสีสุทธาวาส, และอะกะนิษฐะสุทธาวาส, พร้อมทั้งอรูปพรหม ๔ ชั้น, อันประกอบด้วย,…

คำสอนนาค ในพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท (Th En Ch)

คำสอนนาค ในพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท 佛法薪传者出家仪式——教导戒子之言 บัดนี้เธอได้น้อมนำผ้ากาสายะ ผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดอันเป็นเครื่องนุ่งห่มของบรรพชิต เข้ามาในท่ามกลางสงฆ์ เปล่งวาจาของถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกและได้กล่าวคำขอบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายเพื่อสลัดจากกองทุกข์ทั้งปวงและทำพระนิพพานให้แจ้ง ด้วยความศรัทธาและความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ Now that you have presented the saffron robes, the garments of an ordained person, to the Sangha, and you have uttered the words requesting the Triple Gem to be your refuge; and through the faith and confidence in the Buddha, the Dhamma…

คำอธิษฐานจิตเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย (Th En Ch)

คำอธิษฐานจิตเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย ข้าพเจ้าทั้งหลาย, All of us  ขอสักการะบูชา, would like to venerate พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, The Buddha, The Dhamma, and The Sangha และมหาปูชนียาจารย์, and the Great master s ด้วยการจุดเทียนใจ, by lighting ไฟนิรันดร์อนันตชัย, the unity lantern ขอนอบน้อมกราบไหว้, as our humble respect ด้วยความเคารพเลื่อมใส, with faithful mind ในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมนี้, on the occasion of the Rain-retreat ข้าพเจ้าทั้งหลาย, All of us มีความตั้งใจจริง,…

คำขอฝากตัวเป็นศิษย์ (Th En)

คำขอฝากตัวเป็นศิษย์ หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการัง  กะโรมะเสฯ นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะฯ  ( 3 จบ) อาจะริโย  เม  ภันเต  โหหิฯ อาจะริโย  เม  ภันเต  โหหิฯ อาจะริโย  เม  ภันเต  โหหิฯ อัชชะตัคเคทานิ  เถโร, มัยหัง  ภาโร, อะหัมปิ  เถรัสสะ  ภาโรฯ อัชชะตัคเคทานิ  เถโร, มัยหัง  ภาโร, อะหัมปิ  เถรัสสะ  ภาโรฯ อัชชะตัคเคทานิ  เถโร, มัยหัง  ภาโร, อะหัมปิ  เถรัสสะ  ภาโรฯ ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบกายถวายชีวิต, ให้อยู่ใน ความดูแล, ของพระอาจารย์, และคณะสงฆ์,…

กิจวัตร10 ของพระภิกษุ (Th En Ch)

กิจวัตร10 ของพระภิกษุ  ที่จะทำให้ใจเกาะเกี่ยวกับความเป็นพระและใจจะอยู่กับเนื้อกับตัว เป็นการฝึกสติและสบายควบคู่ไปกับกิจวัตรประจำวัน 1 บิณฑบาต 2 กวาดลานวัด 3 ปลงอาบัติ 4 ทำวัตร สวดมนต์ เจริญภาวนา 5 พิจารณาปัจจเวกขณ 6 อุปัชถากอุปัชฌาย์อาจารย์ 7 บริหารขันธ์ สิ่งของและร่างกาย 8 ศึกษาพระธรรมวินัย 9 เอาใจใส่กิจของสงฆ์ 10 ดำรงตนให้น่าไหว้ Ten Duties of A Bhikkhu 1. Do the alms round to serve as a field of puñña for lay people. 2. Look after the cleanliness of the temple.…